Sjokkvedtaket som indikerer at Oslo bystyre hater nordmenn.

Selv om all erfaring og tidligere historikk tilsier at jeg ikke burde få sjokk når et samlet Oslo bystyre har vedtatt en handlingsplan mot hatefulle ytringer, som helt åpenbart indikerer deres hat mot etniske nordmenn, med unntak de som er homofile, oppleves det svært ubehagelig å få dette bekreftet.

I juni vedtok altså Oslo bystyre en handlingsplan mot hatefulle ytringer. Ikke bare det at slike vage begreper har en odør av sensur, men når denne handlingsplanen spesifiserer bestemte befolkningsgrupper som skal beskyttes mot det Oslo bystyre kaller hatefulle ytringer, konkret sett eksemplifisert med muslimer, jøder, homofile eller «andre i fellesskapet vårt» – det siste åpenbart med for å omfatte andre minoriteter – utelukker bystyret en befolkningsgruppe i Oslo som i skrivende stund ikke er en minoritet av byens totale antall innbyggere, men som i nær fremtid blir det, og som har blitt en minoritet i stadig flere bydeler: Nordmenn.

Nordmenn som er en minoritet i flere av Oslos bydeler er bevisst ekskludert fra bystyrets handlingsplan, som har spesifisert hvem de vil skåne fra hatefylle ytringer.

Vi hører til stadighet om etnisk norske elever som blir trakassert, mobbet og ydmyket i skoler og miljøer hvor de er en minoritet, ene og alene på grunnlag av deres etniske opprinnelse. Dette sorterer utvilsomt under begrepet hatefulle ytringer, men det globalistiske bystyret tillater – ut ifra deres vedtak som ikke omfatter nordmenn, med mindre de er homofile – etter min oppfatning at denne type vold, trakassering og hat skal fortsette. Hvis ikke, hvorfor er ikke denne gruppen og det hatet de blir utsatt for til daglig spesifisert i handlingsplanen?

Om globalistene i Oslo bystyre eller andre innenfor det globalistiske regimet skal løfte en finger for disse undertrykte barn og unge, kommer de aldri i verden til å kalle en spade for en spade, men betegne det som å handle for å beskytte «alle barn og unge, uavhengig av farge og opprinnelse», og ikke spesifisere disse som nordmenn som minoritet i enkelte bydeler.

Så hvorfor denne spesifiseringsangsten når det gjelder nordmenn som er utsatt for hatefulle ytringer? Hvorfor spesifisere når det gjelder muslimer, jøder og homofile, og ikke omtale tiltak mot hatefulle ytringer mot disse også som «tiltak mot hatefulle ytringer mot alle, uavhengig av farge og opprinnelse»?

Leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen har uttalt at tiltak som igangsettes som følge av slike handlingsplaner utvikles i samarbeid med relevante aktører og parter i sivilsamfunnet. Her lukter det Ervin Kohn og hans disipler i Antirasistisk senter lang vei. Min erfaring er at den grupperingen der tviholder på at rasisme mot nordmenn er kul umulig, da nordmenn er i majoritet i Norge. Mitt inntrykk er at de oppriktig mener at det er kun minoriteter som opplever rasisme, hat og følgene av det. Så ikke regne med noen inkludering av nordmenn i handlingsplanen om disse rasismeprofitørene kommer på banen.

Deres holdninger er at hat mot muslimer eksisterer, hat mot jøder eksisterer, hat mot homofile eksisterer. Men når etniske nordmenn blir utsatt for hatefulle ytringer og handlinger, bryter rasismeprofitørene i ARS dette ned til individsnivå – altså det er noen tilfeldige individer som plager noen andre tilfeldige individer. Etnisitet og opprinnelse betyr da plutselig ingenting.

Oslo bystyre legger med denne handlingsplanen veien åpen for hatefulle ytringer mot nordmenn. Med måten handlingsplanen er spesifisert på, er det sikkert mange som vil påstå at Oslo bystyre hater nordmenn.