Fremelsket masseinnvandring og «mangfold» – kjæresten Hasan skar av henne hodet.

Finland: Den mildt sagt politisk korrekte Sanni Ovaska har vært svært aktiv i sosiale medier med å fremdyrke masseinnvandring, åpne grenser og sterk forguding av Pride. Dette samtidig som hun ytret nærmest hatefulle budskap mot dem hun så på som «rasister». Livets virkelighet viste derimot at multikulturens ofre ikke skåner de som elsker den, uansett hvor hardt og fanatisk den promoteres.

For å være sikker på å markere sin politisk korrekte holdning og godhet, valgte hun palestineren Hasan Alqina som sin kjæreste. Ifølge begge deres ytringer på sosiale medier, var de svært opptatt av å kritisere nasjonalisme og andre som motsatte seg globalismens destruktive fremmars.

Hasan var egentlig utvist fra Finland, men i likhet med andre lands nølinger med å effektuere flere slike avgjørelser, har også finnene av for oss ukjente årsaker, drøyet med dette. Antagelig kostet dette den innvandringsivrige kvinnen livet.

Om det er av frustrasjon over avvist aslysøknad som drev Hasan til dette bestialske mordet på sin kjæreste, vites ikke. Og etter å ha drept og skåret av hodet på Sanni, tok han sitt eget liv.

Både innenriksministeren og det finske politiet er meget tyste om denne saken, og om hvorfor Hasan fikk sprette omkring fritt på gatene, lenge etter at han var «utvist».

Kommentar fra Ronny Rønning:

Når det ytres bekymring over at avviste asylsøkere kan være i fare i sitt hjemland om de blir sendt hjem, hvorfor ytrer ikke de samme kreftene bekymring over at nordiske liv kan være i fare om vedtak om utviselse ikke blir effektuert?