Koronavirus overlevende kan få varige skader på lungene

Ifølge en rapport fra Kina skal en del av de overlevende etter å ha vært smittet av koronaviruset i kina ha fått en vedvarende nedsatt lungekapasitet som har ført til at de ved lett anstrengelse gjesper etter luft.

Det var styresmaktene for helsevern i Hong Kong som annonserte funnene etter å ha studert den første bølgen av koronavirus pasienter som man regnet for å være fullstendig friske.

«De gjesper etter luft når de anstrenger seg litt,» fortalte Dr. Owen Tsang Tak-yin som er direktør for smittsomme sykdommer ved Princess Margaret Hospital i Kwai Chung, og at to av tre friskmeldte pasienter hadde fått en nedsatt funksjonsevne.

Røntgen av lungene til ni pasienter viste at de hadde fått organskader som følge av virussmitten, men Dr. Tsang sa det var usikkert om de skadene ville føre til utviklingen av lungefibrose som gjør lungene mindre elastiske og hemmer utvekslingen av oksygen og karbondioksid.