Kinas leder Xi Jinping, og har ansvaret for koronautbruddet

Hvorfor skriver ikke den norske pressen om president Xi Jinpings dårlige håndtering av coronavirus utbruddet i Kina, og det faktum at Kinesiske myndigheter i over to måneder holdt utbruddet hemmelig for resten av verden?

I disse dager kan man lese den ene etter den andre nyheten i Norsk presse om hvordan president Donald Trump tilsynelatende «ikke» greier å håndtere den pågående epidemien i USA, og at de gevinstene hans politikk medførte på børsen nå er blitt borte som et resultat av tiltakene man har iverksatt for å bekjempe og forhindre spredningen av coronaviruset i landet.

Denne underlige rapporteringen fra såkalte «uavhengige» faktabaserte medier i Norge viser oss bare hvor partiske pressen her i landet er, og hvor lite norske journalister bryr seg om å rapportere fakta opplysninger og viktig informasjon rundt det som kan vise seg å bli denne generasjonens verste krise.

Hadde virkelig norsk presse vært opptatt av fakta og av å bedrive EKTE journalistikk ville de ha skrevet store nyhetsoppslag om hvordan de kinesiske myndighetenes forsøk på å skjule sannheten om coronavirus utbruddet i landet førte til at det gikk flere måneder før verdenssamfunnet via en VARSLER ble klar over virusutbruddet, og man ville fått opplyst at kinesiske myndigheter nå truer med å holde tilbake viktige medisiner.

Man ville også om man hadde en fri objektiv presse ha fått informasjon om HVORFOR WHO med en kommunist i spissen valgte å benytte nesten en måned på å finne et «navn» som ikke kunne spores tilbake til Kina for å blidgjøre det kommunistiske regimet i Kina.

Nå er det på tide norske journalister våkner opp, og tar bladet fra munnen og begynner å gjøre jobben sin som er å rapportere nyheter på et objektivt vis fremfor å bedrive politisk propaganda.