Økende frykt for en smittebølge nummer to i Kina

Etter at virkningene fra den første smittebølgen av koronaviruset i Kina nå ser ut til å ha lagt seg, og man delvis har fått i gang samfunnet har nå frykten for en smittebølge nummer to dukket opp.

Nye indikasjoner fra Asia i etterkant av den første smittebølgen av koronaviruset er over er ikke særlig oppløftende da man nå ser indikasjoner på at man kan få en smittebølge nummer, og at president Xi Jinpings besøk til Wuhan for å understreke Kinas seier over koronaviruset nok kom litt for tidlig.

Årsaken for den nye smittefaren er frykten for at man nå skal få en smittebølge nummer to som følge av at viruset blir re-importert til Kina via folk som pådrar seg viruset i utlandet eller via utlendinger som kommer til Kina.

Frykten er videre at en reintroduksjon av viruset vil kunne føre til at folk som fikk skadet sin helse under virusets første herjinger i landet vil være ved en svakere tilstand under en smittebølge nummer to, og at viruset dermed kan kreve flere dødsfall under en smittebølge nummer to en hva tilfellet var under den første smittebølgen landet var gjennom.

Ser man tilbake på historien for spanskesyken som fant sted i 1918 så man at de aller fleste som omkom under pandemien den gang, omkom som følge av en svekket helsetilstand fra den første smittebølgen som førte til at kroppen ikke taklet påkjenningen fra den andre smittebølgen.

Nå får man bare håpe at en vaksine kan oppdrives og at folk kan bli vaksinert, og at man unngår en smittebølge nummer to ved å begrense folks muligheter til å krysse landegrenser i en periode.

Kilde: finance.yahoo.com