Afghanistan vägrar att ta emot afghaner, medans Norge är förpliktigad att göra det

Afghanska myndigheter har meddelat att man inte längre tar emot afghaner som utvisats från Sverige. Man uppmanar andra länder att också avbryta deporteringarna.

På grund av coronasmittan kommer inte Afghanistan att ta emot afghanska medborgare som Sverige utvisar.

«Med anledning av coronavirusets påverkan på det generella läget i världen, har afghanska myndigheter meddelat att de inte längre tar emot återvändare som har utvisats eller avvisats från Sverige», skriver polisen på sin hemsida.

Detta kan innebära att förvarstagna afgahaner i Sverige släpps fria. Polisen uppger att om det, efter individuell bedömning inte längre finns stöd för det i lagen, kan vissa personer släppas fria.

De flesta länder har insett allvaret med att begränsa coronasmittan genom att stänga gränserna helt, även för landets egna medborgare. Men i Norge tar man fortfarande emot asylsökare. Varför är Norge förpliktad till att göra det? Detta har väckt starka reaktioner hos många. Det strider mot sunt förnuft att bruka resurser på att hjälpa asylsökare när resurserna behövs för att hjälpa den egna befolkningen. Det råder faktiskt en allvarlig kris i landet. Det enda Norge är förpliktigad till att göra är att hjälpa landets egna befolkning genom krisen och att förhindra att norrmänn dör.

Asylsökare lägger beslag på mycket resurser. Både läkare och vårdpersonal blir upptagna på asylmottagninarna istället för att finnas på sjukhus och vårdcentraler. Poliser blir också upptagna med att ta emot dem, kontrollera och bevaka dem för att se om de följer karantänreglerna.

En del säger att det bryter mot människorättigheterna att inte ta emot asylsökare. Men det faktum att vi i Norge inte får gå till våra arbeten och att vi inte får krama våra vänner längre, bryter också mot männskliga rättigheter. Alla berörs på ett eller annat sätt av karantänreglerna och ingen kan säga att deras liv fortsätter som vanligt. Det finns familjer som drabbas hårt ekonomiskt och som inte vet hur de ska kunna sörja för sin familj i framtiden. Men trots detta så finner vi oss alla i detta för att det är kris och för att det råder en speciell situation i hela världen. Detta borde gälla för alla.