Stockholm: Somaliere voldsomt overrepresenterte i antall koronadøde.

Minst 6 av de som har dødd av korona i Stockholm den siste tiden er etniske somaliere. Dette oppgir den svensksomaliske legeforeningen til SVT:s Agenda. (Da teksten til vår kilde, SVT:s Agenda, ble publisert, var flertallet av de døde i Stockholmsområdet, 6 av 9, somaliere, eller «svensksomaliere» som det heter på pk-språk).

De fleste av disse holder til i det svært innvandrertette Järvaområdet. Det området er også kjent for sine mange no-go-soner, hvor både politi, vektere og andre med offentlige oppgaver har vegret seg å bevege seg inn på.

Antall i Sverige som har dødd av koronaviruset øker stadig i Sverige, og var på mandags kveld opp i 33 tilfeller. I Stockholm var antall døde på det tidspunkt 15. Av de er antallet somaliere ikke helt sikkert, men oppgis til å være «minst 6», dette da regionen ikke får oppgi opplysninger om etnisitet overhodet, ifølge GDPR (Det svenske datatilsynet). Men den somalisksvenske legeforeningen hevder at det som sagt dreier seg om minst 6 tilfeller – de fleste fra Jävraorådet som Kista og Rinkeby.

Altså, hvor mange av de smittede som er somaliere etter SVT intervjuet Jihan Mohamed vites ikke, men det er ingenting som åpenbart kan tyde på at trenden har snudd.

Jihan Mohamed som er lege og styremedlem i den svensksomaliske legeforeningen – som bekrefter at somaliere er overrepresentert i antall koronadøde – spekulerer i om «kulturelle aspekter» har spilt inn.

– I den somaliske kulturen er det viktig å omgås, støtte og besøke hverandre, spesielt når noen er syke, sier Jihan Mohamed. Han nevner også at trangboddhet med mange i samme leilighet og manglende informasjon på somalisk som mulige årsaker.

Les også: Innreiseforbud i Sverige – men innvandringen får fortsette.

Det svensksomaliske legeforbundet har nå utgitt informasjon på somalisk, hvor de understreker at det er viktig å holde sosial avstand, og også holde seg hjemme ved sykdom.

Ronny Rønning kommenterer:

At andelen koronadøde somaliere var 6 av 9 før SVTs intervju med Jihan Mohamed, er grunnlag for refleksjoner i seg selv. Man skulle tro at det globalistfeministiske regimet i Sverige elsker sine nye borgere, deriblant somaliere, og dermed ønsker å reagere med eventuelle ekstra tiltak for denne gruppen om det viste seg at de var ekstra utsatt for å dø av koronaviruset.

Men som nevnt så har ikke autoriteter inne helsevesenet eller politiske beslutningstagere denne muligheten, da GDPR (det svenske Datatilsynet) ikke får ta etnisitet med i behandlingen av data fra det området. Tallene fra tidsrommet hvor Mohamed ble intervjuet viser altså at to tredjedeler av de koronadøde var somaliere.

Blir resultatet av svensk angst for å snakke om etnisitet det motsatte av ønsket, altså at det til slutt vil ende i desto flere døde somaliere?

Innstillingen både fra deler av innvandrerbefolkningen i Sverige og det svenske regimet kan i bunn oppsummeres i Mohameds uttalelse om at «det er mangel på informasjon på somalisk som er en av årsakene», da riktig konklusjon burde være at det er et problem, som nå har kostet flere somaliere livet, at somaliere lider av en stor manko av kunnskaper om det svenske språket.

Svenskenes skyld igjen?