Norsk historie og stolthet må promoteres mer i Norge

I dag er det ikke så mange unge som kjenner til den norske historien og den storartede nordiske kulturen som for rundt 1000 år siden underla seg over halve Europa, og la grunnlaget for mye av Europas utvikling og felles kulturelle identitet.

Vikingene som de aller fleste i dag anser for å ha vært blodtørstige «barbarer» kledd i lendeklede med en pels eller to slengt over skulderen slik Hollywood har fremstilt dem i flere generasjoner bør nå det norske folk kreve en form for historisk oppreising for da denne fremstillingen er så langt fra virkeligheten som det er mulig å komme.

Våre forfedre var storslåtte sjøfarere og handelsmenn som reiste rundt hele den kjente verden på jakt etter nye handelspartnere og nye landområder å slå seg ned på. De utforsket de store havene i utrolige båter ingen andre kunne konkurrere med og de skapte et styresystem som var så bra at de slaviske folkeslagene i det som i dag kalles Øst-Europa inviterte dem til for til sine land for at de skulle styre landene og skape fred.

Sporet etter våre forfedres storhet kan man blant annet finne i stedsnavn rundt om i hele Europa de kanskje det mest fremtredende er Russland som har sitt opphav hos Rus folket som av slaverne ble kalt rus «roerne» på grunn av måten de reiste på, og Normandie i Frankrike som ble gitt til våre forfedre i fredsgave av datidens franske konge.

Det finnes også mengder av stedsnavn rundt om på de britiske øyene der man blant annet finner vikingenes lover nedskrevet i det som kalles Daneloven som er en av landets eldste nedtegnede lovverk.

I videoen under kan dere se et vikingskip som er rekonstruert og bygget etter gammelmåten, og man kan virkelig se på skipets sjøgang hvordan våre forfedre må ha vært alt annet en tankeløse voldelige barbarer, og man burde som nordmenn føle stolthet over våre forfedre og den kulturen og de tradisjonene våre forfedre skapte som ga opphav til denne fantastiske skipsbyggingen og det styresettet som muliggjorde dette.

Nå er det på tide å føle stolthet og ta tilbake eierskapet til vår egen historie, kultur og tradisjon, og ikke la Hollywood og andre globallister få fortsette å spre sine løgner!