Lar trønderne Anneli få et trygt og normalt liv?

Leserinnlegg av Anneli Virtanen og Ronny Rønning fra Alternativ Media:

Det siste halvåret har vært svært dramatisk og tungt for Anneli. Etter å ha flyttet til Trondheim fra Stockholm har hun opplevd og fått det som så ut som drømmejobben i Trondheim Kommune, som driftsleder i Trondheim Bydrift med ansvar for park og skog i Trondheim sentrum. Sammen med sin samboer, Ronny Rønning, virket det som livet i Norge skulle bli en dans på roser i forhold til livet i Sverige som hun opplevde som mer og mer problematisk, i hovedsak grunnet i at en svensk naiv liberal politikk har medført, som vi har sett også via mainstream media, en dramatisk demografisk endring som virker totalt ute av konrtroll med stadig større og flere No-go soner. Hun fant det også meningsfullt å bidra som programleder i TV-sendingene til Alternativ Media på Facebook, og skrive noen artikler på nettsiden. For henne virket det å komme til Trondheim som å dra flere tiår tilbake til det langt mer uskyldige og fredelige Sverige, enn det hun kjenner nå. Den gleden skulle ikke vare lenge.

For Anneli var det vanskelig å se på de stadig verre «svenske tilstandene», og tanken på hvordan det ville til slutt bli for hennes barn og barnebarn var vanskelig å bære. Hun følte seg maktesløs. Ingen etablerte politiske partier så ut til å være i stand til å bremse den negative trenden med økende vold, en eksplosjon i overfallsvoldtekter og stadig større og flere «sårbare områder», som de statsstøttede medier velger å kalle det.

Hun hadde flere venner, blant annet noen som var tilknyttet Den Nordiske Motstandsröslan (NMR). Dels av frustrasjon og dels av nysgjerrighet lot hun seg overtale til å bli med på noen arrangementer, treninger og som fotograf for dem. Dette er ene og alene det som har gitt henne et nazi-stempel i Norge, først satt igang av Ola Karlsen fra ABC-Nyheter som for oss fremstår som helt malabarisk etter å heksepeke ut folk og lage flest mulig artikler med overskrifter som inneholder ordet «nazi» eller «nazist». Det er bare å google det selv. Denne artikkelen skulle vise seg å få enorme konsekvenser. Anneli fant, før hun flyttet til Norge, ut at NMR ikke var noe hun ville fortsette med eller bli medlem i. Hun er ikke og har aldri vært medlem av NMR. Dette er dokumentert med forespurt attest fra NMRs leder.

Dagen etter artikkelen ble hun kalt inn på teppet av sine sjefer i Bydrift. Bydriftsjef Per Øystein Karlsen gjorde det klart for henne at om hun tenkte å fortsette med Alternativ Media, hadde hun «et stort problem» i forhold til å jobbe som driftsleder. Hun ble også konfrontert med hennes fortids bekjentskaper.

Deretter fulgte utallige møter med anmaselige opprippinger om de samme spørsmålene og påstandene. Ett av møtene var hun helt alene og måtte stå nok en gang til rette fremfor ca 20 personer med dømmende blikk. Vi har både flere lydopptak og det som trengs av skjermbilder av kommunikasjon for å dokumentere den heksejakten som fant sted. Det ble holdt utallige monotone møter helt fra avdelignsleder- og opp til Byplanutviklingsdirektør- (Rådmann) nivå.

Anneli opplevde at hun var veldig godt likt og mottatt av sine sjefer og kollegaer i starten av sin korte karriere i Bydrift. Spesielt følte hun seg godt likt av dem hun var leder for. De sistnevnte beskrev henne som en som endelig fikk positive ting til å skje.

Etter den ødeleggende ABC-artikkelen hadde hun også et møte med de hun var leder for. Hun ville det, da hun hadde tro på om hun bare oppklarte det hele med en gang, så ville hun bli ferdig med det og livet gikk videre med viktige og interessante arbeidsoppgaver.

Dette fungerte som hun trodde – blant de arbeiderne «på golvet» hun hadde ansvar for – blant administrasjonen derimot var utilgivelse det som glaldt.

Sjefene hakket på med stadig flere møter som rippet og hakket på de samme tingene, men med stadig nye påfunn etter hvert som deres argumenter ble tilbakevist, for så å begynne på nytt igjen med de første argumentene. Deretter gikk sirkelen rundt og rundt i et systematisk og nedbrytende hamsterhjul.

Det er usikkert for Anneli å ha fullt inblikk i hva hennes kollegaer på samme nivå i administrasjonen mener om henne, men hun opplevde de som redde folk som bare fulgte sine lederes adferd. Alle slettet henne som venn på Facebook, og hun ble sittende helt alene i kantinen med matpakken sin. Dette pågikk i ukesvis. Hun var ingenting verdt – mindre enn luft. Hvorfor skulle hun være verdt noe? Hun hadde i sin fortid omgang med venner i NMR. Slike kan da aldri tilgis? Slike behøver ikke en ny sjanse?

En sterk indikasjon på at hennes ledere har null medmenneskelig medfølelse for Anneli kom 14. desember, etter banking på ytterdøren og et ark med skriften «nazisvin» i postkassen, en uke etter ABC-artikkelen, ble Anneli overfalt, slått og sparket av tre maskerte menn mens hun lå nede. Hun underrettet sin nærmeste sjef, avdelingsleder Roger Hagestuen, om tilfellet, at hun hadde hjernerystelse. Vi kan dokumentere at det var absolutt null bekymring eller medfølelse i hans respons, ei heller fra andre ledere. Vi er også skuffet over at hverken Nidaros eller Adresseavisen omtalte det brutale overfallet, som etter vår mening er en betydelig voldssak i en liten by som Trondheim.

For noen dager siden ble Anneli, på grunn av sine bekjentskaper fra fortiden, eksponert for ytterligere utfrysning. Denne gangen var det Fagforbubndet i LO som var ifølge dem selv oppfordret fra noen om å lage sak om å eksludere henne. Ironisk nok brukte de blant annet deres eget reglement og paragraf 2.2 som påkrevet å arbeide for «likeverd for alle», som et argument for at Anneli ikke var like mye verdt som andre medlemmer, og derfor måtte eksluderes.

De punktene Trondheim Kommune hadde som grunnlag for å gi Anneli sparken er disse:

– Hun driver med Alternativ Media.

– Hun er en sikkerhetsrisiko.

– Hun har kalt sine ledere og sidestilte for «rövslikkere».

– Hun har hatt tidligere kontakt med NMR.

– Høyreekstrem symbolikkbruk.

Kort tilsvar til disse punktene:

– Alternativ Media har hun drevet med utelukkende på fritiden. Vi bryter ikke norsk lov og beveger oss trygt innenfor ytringsfrihetens rammer.

– Hennes ledere påstår at hun kan finne på å bistå NMR om de planlegger et terrorangrep i Trondheim. Dette er like absurd som det er injurierende og krenkende. Vår advokat Brynjar Meling ser på saken og på tilfeller hvor hennes leder har sammelignet henne med Anders Behring Breivik, og derfor ikke er egnet til å stelle blomtrene rundt 22. juli monumentet hun hadde ansvar for i sentrum.

– Hun kalte sine ledere og sidestilte for «rövslikkere» etter at hun gjentatte ganger fått høre at de vil bli kvitt henne, ikke før hun ble erklært uønsket. Derfor faller dette argumentet helt bort av seg selv.

– Ja, hun har hatt tidligere kontakt med NMR, og har aldri benektet det. Spørsmålet er om hun noensinne skal få gå videre i livet normalt, uten å bli trakassert for noe fra fortiden hun har forlatt? Man skulle tro at å forlate NMR var en ting som ble jublet fram.

– Høyreekstrem symbolikkbruk har Roger Hagestuen tidligere eksemplifisert med det norske flagget og en vikingeøks som ofte henger i bakgrunner i Alternativ Media studio – intet annet.

Vi takker avisen Nidaros for denne redelige muligheten til å fremstille Anneli sin side av saken, og benytter anledningen til å spørre Nidaros sine lesere:

Hvordan stiller dere dere i denne saken?

– På sjefene og administrasjonen sin side som har uttalt at Anneli har vært svært dyktig i sin jobb (dette har vi bevis på at de har sagt), men måtte sparkes for bekjentskaper fra sin fortid før hun bodde i Norge, samt bruk av grunnlovfestet rett til ytringsfrihet på fritiden i lovlydige Alternativ Media?

– Eller står dere på de aller fleste arbeiderne hun hadde ansvar for sin side, og mener om hun er respektfull ovenfor arbeiderne og er faglig svært dyktig, burde hun aldri gjennomgått det helvetet de siste månedene som nesten har knekt henne både fysisk og psykisk?