Spleis vurderer å endre vilkårene etter omstridt innsamling for bøtelagte «motdemonstranter».

I kjølvannet av kritikk etter at Spleis godkjente innsamling for bøtelagte «motdemonstranter» som kastet flere farlige gjenstander mot SIANs leder, Lars Thorsen på Mortensrud torg den 20. juni, vurderer nå det Sparebank1 eide selskapet og innsamlingstjenesten Spleis, å endre vilkårene for bruk av deres tjenester.

Dette kommer fram etter at Alternativ Media kontaktet kommunikasjonsdirektør for Sparebank1, Christine Meling Christensen, som i dialog med ferierende daglig leder for Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ, besvarte våre kritiske spørsmål om hvorvidt en spleis for å dekke bøter for politisk vold kunne hindre politiets preventive hensikter.

Den 20. juni holdt SIAN et arrangement på Mortensrud torg. Dette medførte de sedvanlige opptøyer og bråk fra «motdemonstranter». Flere «motdemonstranter» kastet egg, tomater, steiner, flasker, kasseroller, jernstenger med mere mot SIANS leder, Lars Thorsen. Politiet reagerte med å møte opp hjemme hos de mest aggressive og voldelige aktivistene, og i la dem en bot på 12.000.- hver.

Dette medførte at det ble satt i gang en Spleisaksjon for å samle inn penger, slik at de voldelige og aggressive aktivistene skulle slippe å bøte for sine handlinger. Noe som igjen genererte en storm av protester på sosiale medier, og tallrike klager til Spleis, blant annet i form av masse rapporteringer om den nevnte Spleisaksjonen.

Spleis vil vurdere om det skal gjøres nødvendige tilpasninger i vilkårene etter kritikken.

Alternativ Media stilte Kommunikasjonsdirektør Christine Meling Christensen følgende spørsmål:

– Ifølge deres vilkår vises det til at Spleisene må være bunnet i «gode og reelle formål». Anser Spleis det som gode og reelle formål når det har blitt kastet kasseroller, jernstenger og andre farlige objekter på en person?

– Ifølge egne vilkår ønsker ikke Spleis å støtte aksjoner som skader eller sårer noen. Anser dere det som skadelig og sårende om man kaster nevnte farlige objekter på noen?

– Politiet gav bøtene for å beskytte ytringsfriheten. Mener dere at politiet tar feil?

– Erkjenner Spleis at de personer det er samlet inn penger for, har brutt norsk lov og utført politisk vold?

– Tror Spleis at denne innsamlingen ikke skader politiets preventive hensikter, både ovenfor de som allerede har begått politisk vold, og andre grupper som har potensiale til å begå vold av samme type?

– Er administrasjonen i Spleis politisk nøytrale i deres profesjon? Eller har dere også, som mange oppfatter større konsern og organisasjoner, en større dragning mot globalisme, enn gjennomsnittet av befolkningen?

– Vil Spleis tillate at deres system blir brukt i nøyaktig tilsvarende tilfeller i fremtiden, men da begått individer som tilhører hvilke som helst andre lovlige organisasjoner?

– Hvis en person som f.eks tilhører Den Nordiske Motstandbevegelsen (Nasjonalsosialister) kaster egg, kasseroller, jernstenger, steiner og flasker mot en person som holder en tale i f.eks et arrangement for Pride, og blir tildelt samme type bøter, vil da Spleis godta innsamlingen og la den pågå?

Christine Meling Christiansen svarte etter relativt kort tid følgende:

Hei Ronny, viser til dine spørsmål vedrørende innsamlingsaksjonen på Spleis, hvor pengene skal gå til å dekke ilagte bøter til privatpersoner relatert til en motdemonstrasjon i forbindelse med SIAN sin demonstrasjon på Mortensrud i juni.

Jeg har som nevnt vært i kontakt med daglig leder i Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ som er på ferie, og setter han i kopi. Han har lest spørsmålene dere har oversendt.

I denne konkrete saken dere viser til har Spleis godkjent innsamlingen med begrunnelse av at det samles inn penger til allerede ilagte bøter, noe som i seg selv ikke er ulovlig.

Innsamlingen er nå avsluttet.

Det er viktig å understreke at Spleis selvsagt ikke stiller seg bak selve handlingen som er relatert til bøtene. Spleis ønsker at tjenesten skal brukes til gode og reelle formål, hvor man hverken skader eller sårer andre.


Vi ser at det er krevende å tillate innsamlinger til bøter og lignende, da det ofte er sterke synspunkter og følelser på hver side av saken. Noe som vi også har merket oss i denne saken. Spleis vil derfor vurdere om det skal gjøres nødvendige tilpasninger i vilkårene fremover.

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Christine Meling Christensen
Kommunikasjonsdirektør (vikar)
SpareBank 1 Utvikling