Dame på 60 år går i krigen for ytringsfriheten. Blir du med?

Leserinnlegg av Veslemøy Lian:

Opprop for ytringsfriheten!

Jeg som skriver dette er ei dame på 60 år, og jeg håper du tar deg tid til å lese og reflektere over mine meninger og min forespørsel om du kan være med og ta i et tak for vår norske grunnlov og ytringsfriheten som er hjemlet klart og tydelig i § 100 i Grunnloven.
Så langt er det gått nå i Norge, at om du ytrer deg politisk ukorrekt, er sjansene store for at mobben mobiliserer og du blir demonisert, stemplet med stygge navn, du kan miste jobben og risikere at vennene forlater deg av frykt for å bli assosiert med deg.

Jeg var til stede som tilhører på SIAN’s lovlige stand i Trondheim den 29. juni i år. Politiet tok med seg SIAN og gikk i dekning bak en politibil i veita da pøbelen brøt gjennom gjerdene og raserte scenen, kastet stein, mat og utemøbler. De ga seg ikke der. Etter å ha rasert scenen og utstyret, kastet de det de fant av stein og gjenstander mot politiet i veita. Jeg selv fant det lurest å søke dekning under pøbelens pågående hysteriske feiring av å ha klart å sabotert den lovlige standen og dermed også den lovfestede retten til ytringsfrihet.

Og dette gjør meg forbannet. Forbannet fordi politiet ikke gjorde det de skal gjøre, nemlig å opprettholde ro og orden, jfr politiloven, og dermed beskyttet ikke de fredelige tilhørerne som hadde møtt opp for å høre på SIAN.
I ettertid blir også pøbelens angrep og voldsbruk forsvart av en bystyrerepresentant for Rødt.

Er det slik vi vil ha det? Pøbel og ramp får bestemme hvem som skal få ytre seg eller ikke? Kommer vi dit hen at, har vi snart et meningsdiktatur der veien kan være kort til å bli kriminalisert og internert jfr det som skjer i Kina.

Den 1. august 2020 kl 13.00 skal SIAN ha en ny stand på Stortorget i Lillestrøm. Vi, «noen av folket», har samlet oss og kommer til å møte opp i Lillestrømfor å overvære SIAN’s stand. Denne gangen vil vi høre hele SIAN’s budskap, og vi krever at politiet beskytter oss. Vi tar full avstand fra voldsbruk, men vi har rett til å stå der i fred, uten å risikere liv og helse. Målet vårt er at «franskgjerdene» skal holde denne gangen, og at SIAN får fullført sin stand. Ingar Grøndahl vil komme kl 11.00 på torget og samle oss som er opptatt av å bevare ytringsfriheten og stille krav til at politiet gjør jobben sin. Grøndahl har god innsikt i Norges Grunnlov og vil fortelle de som er interessert om ytringsfrihet, og om politiets plikt. Det vil bli delt ut t-skjorter med trykk: «Størst av alt er ytringsfriheten». Det vil bli sendt melding til politiet i Lillestrøm om at vi kommer, slik loven krever.

Dette «oppropet» eller denne «bevegelsen» er ikke forankret i noen politisk gruppering eller «reklame» for SIAN. Neste gang kan det være deg som blir utsatt for vold om du vil dele noen meninger om vindmøller, innvandring, religion mm.
Derfor oppfordrer jeg alle som er tøffe nok til å forlate tastaturene noen timer, til å møte opp og støtte opp under vår allemannsrett; ytringsfriheten!

Og dette spesielt til dere innbyggere i Lillestrøm. Møt opp! Forsvar byen deres. Ikke godta vold, tilgrising og ruteknusing som i Trondheim og flere andre steder. Vis denne historie- og kunnskapsløse selvhatende pøbelen at nå er det nok!

Til dere som allerede har meldt dere på, tusen takk! Vi treffes i Lillestrøm. Samling rundt Ingar Grøndahls «snakkested» på Stortorget kl 11.00.
Se etter ei lang lys og «godt voksen» dame som har en stor hund med seg. Vi skal nemlig gå i samlet flokk, og denne «kjerringa» på 60 år, akter gå først.
Viser forøvrig til mitt innlegg på FB fra 17. juli 2020.
Del gjerne. Ta evnt kontakt på 454 22 660

Oppdatering. Veslemøy har sendt følgende mail Politiet i Lillestrøm:

Vi er noen tilreisende personer som ønsker å være tilskuere til SIAN`s stand på Stortorget i Lillestrøm, førstkommende lørdag, 1.august. Jeg regner med at politiet er kjent med at det ofte oppstår støy og vold rundt SIAN`s stands. Dette er ikke vårt problem å rydde i, men som fredelige tilskuere vil vi denne gangen ikke ta dekning om pøbel forsøker sabotere standen. Vi vil stå og vi vil kreve at politiet gjør jobben sin slik at ingen av oss kommer til skade. Ingar Grøndahl er en av de tilreisende som vi vil samles rundt på Stortorget ca kl 11 00. Han vil snakke litt om Norges Grunnlov og da spesielt om § 100 som omhandler retten til ytringsfrihet og politiets plikt til å opprettholde lov og orden rundt lovlige demonstrasjoner og stands.

Vennlig hilsen Veslemøy Lian.

Og følgende mail er sendt til Romerikets Blad og Enebakk Avis:

Vi er noen tilreisende personer som ønsker å være tilskuere til SIAN`s stand på Stortorget i Lillestrøm, førstkommende lørdag, 1.august. Jeg regner med at avisen er kjent med at det ofte oppstår støy og vold rundt SIAN`s stands. Dette er ikke vårt problem som tilskuere å rydde i, men som fredelige tilskuere vil vi denne gangen ikke ta dekning om pøbel forsøker sabotere standen. Vi vil stå, om nødvendig lenke oss fast og vi vil kreve at politiet gjør jobben sin slik at ingen kommer til skade. Melding er sendt til politiet i dag. Ingar Grøndahl er en av de tilreisende som vi vil samles rundt på Stortorget ca kl 11 00. Han vil snakke litt om Norges Grunnlov og da spesielt om § 100 som omhandler retten til ytringsfrihet og politiets plikt til å opprettholde lov og orden rundt lovlige demonstrasjoner og stands. Om dere er interessert i å dekke denne saken, så gå inn for mer informasjon på min FB side. Der ligger to «opprop/appeller» som jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

Vennlig hilsen Veslemøy Lian