Ytringsfrihet for alle i Bergen den 22. august.

Leserinnlegg av Marie Rørvik, pensjonert lærer:

Ytringsfrihet for alle i Bergen
SIAN kommer til Bergen 22. august. De er aktive aksjonister mot islam. Formålet er, iflg. deres paragraf 2, å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge. De hevderat islam, ved lovsystemet sharia, er en totalitær politisk ideologi som er i strid med
Grunnloven. De har en dyp bekymring for utviklinga og snakker ut fra kunnskap ogerfaringer.


Innimellom bruker noen av SIANS talere det jeg vil kalle vulgært/folkelig språk. LederLars Thorsen har sagt til meg at han vil snakke sitt språk og må derfor ta konsekvensene av det. Anna Bråten holder heftige taler. Hun pekte i en tale på hva som skjer i Sverige når
landet importerer morderzombier og seksualpredatorer fra en tilbakestående kultur. Hun ble anmeldt og frifunnet for hatprat. Jeg kaller det voldelig kommunikasjon. Hun ønsker å verne om vår kultur, ikke å skade.


Noen av SIANs medlemmer er flyktninger fra islamsk styrte land. En iransk kvinne taleom tøffe erfaringer fra hjemlandet. Jeg ble sjokkert over de som sto og skreik ukvemsordmot henne. Kan vi si at det er direkte hatprat? Hvorfor vise slik atferd overfor menneskersom har flykta fra islamsk barbari?


Når islamsk innvandring øker, øker graden konflikter. Men ikke alle muslimer er voldelige! Rundt 50 % støtter sharialovene. Når den muslimske delen av befolkningen er på 5%, begynner konfliktene å eskalere. Er muslimene i Arendal farlige for oss siden det nå har kommet terrorforebyggende kolosser her. Hvorfor aksjonerer ikke Antifa mot tankegodsetbak de klossene, og hvorfor er det SIAN som skal knuses?


For meg handler voldelig kommunikasjon først og fremst om tolkende og dømmende definisjoner av andre. Slikt språk er vanlig i kulturen vår. Jeg har hørt samfunnstopper bruke ord som stinkende kloakkrør om andre debattanter. Fra SIAN har jeg hørt mentalt nedsnødde kommunister. Er det hatprat når slikt kommer fra SIAN, men ikke fra meningsmotstandere?


Hat er for meg dømmende tanker med ønske om å skade andre. Er faktainformasjon om islam hatprat og rasisme? Koranen har 149 sverdvers med slikt innhold. De fleste kapitlene har innhold om straff for ikke å tro. Det er voldelig kommunikasjon.


I Arendal nylig hadde Antifa en plakat der det sto «Nazisme er så 1940». Altså er SIAN nazisme. I en tale 27.9.29 sa Alf R. Jacobsen at samarbeidet før og etter 2. verdenskrig mellom islamismen og nazismen var større enn det vi vanligvis har lært. Nå som da flykter jøder fra Europa, muslimer kommer.


Hvilken side vil Rødt og LO stå på: Islamistene eller demokratiet? Ideologi eller fakta? Dømming av dem som peker på fakta er et internasjonalt problem. Har dere tenkt på hvorfor mange islamkritikere som må leve med massiv politibeskyttelse hver eneste dag?


Ønsker dere som planlegger motdemonstrasjon verdighet? Er dere innenfor
grunnlovens § 100? For meg innebærer verdighet ikke bare å si ja, men og å si nei til det som skader. Står SIAN for noe skadelig? Er motdemonstrantenes atferd skadelig? Er islam skadelig?


Jeg vil på det sterkeste understreke at vi har ytringsfrihet i Norge, og at det særlig gjelder for politisk aktivitet. SIAN har fått tillatelse til sin politiske aktivitet, og her er mine ønsker for arrangementet:

  1. At talerne fra SIAN bruker et språk alle kan oppleve som verdig.
  2. At de som ønsker å demonstrere, gjør dette i stillhet, slik at publikum kan oppleve retten til å høre et budskap.
  3. At eventuelle motdemonstranter uttrykker på plakater hva de demonstrerer mot/for heller enn å rope definerende slagord.
  4. At alle som er interessert i ytringsfrihet møter opp og stiller seg sammen med de i gule trøyer.