EU hadde bestemt seg for vaksinepass allerede i 2018.

Foto: Pixabay. Geralt.

Om man leser massemedia og hører på politikere i EU og Norge, får man inntrykk av at konseptet vaksinepass er noe som tvinger seg fram som en nødvendighet og løsning for å få bukt med den pågående pandemien, altså at dette er nye tanker generert etter at Covid-19, og de påfølgende mutasjonene, dukket opp. Dette er langt fra sannheten, snarere flere år fra sannheten. Allerede i oktober 2018 utarbeidet Europakommisjonen «Roadmap on vaccination» – et veikart som år for år beskriver retningen og veien som etter alle solemerker ender opp med vaksinepass for helst alle EU-borgere i 2022

Man behøver hverken ikle seg tinnfoliehatt eller grave dypt på Pulitzer price nivå for å gjennomskue skuespillet som nå rulles ut når media for tiden serverer den ene artikkelen etter den andre om politikere i Norge og Europa som later som de i det siste har begynt å få en ide om at vaksinepass for europeiske borgere er løsningen som tvinger seg fram for at borgerne skal få tilbake sin normale hverdag. De later som det er nødvendig å ha et pass som beviser at man er vaksinert med Covid-19 vaksine, en vaksine som vi ikke har noen bevis for at hindrer smitte, for å få reise, delta på arrangementer osv, uten å smitte andre. Dette i seg selv burde få flere enn den lille gutten til å tørre å rope ut at keiseren er naken.

Ideen om vaksinepass har tilsynelatende vært en våt drøm og et mål for krefter innenfor og bak EU siden senest 2018. Dette er ingen hemmelig agenda eller konspirasjonsteori, men ligger helt oppi dagen under EUs egne offisielle nettsider – altså hidden in plain sight. Greier ikke massemedia å grave fram denne informasjonen, eller foreligger det mekanismer som gjør at de ikke vil?

I Europakommisjonens dokument Roadmap on vaccination, utarbeidet i oktober 2018, oppdatert q3 2019, beskrives veien mot vaksinasjonspass for EU-borgere, noe Solberg-regimet erfaringsmessig neppe vil motsette seg at også norske borgere skal bøye seg under, med handlinger, metoder og tidsplan år for år.

Blant punktene finner mann:

  • CR 16:
2019-2021:Undersøke muligheten for å utvikle et felles vaksinasjonskort / pass for EU-borgere (som tar hensyn til potensielt forskjellige nasjonale vaksinasjonsplaner og), som er kompatibelt med elektroniske immuniseringsinformasjonssystemer og anerkjent for bruk over landegrensene, uten å duplisere arbeidet på nasjonalt nivå.
  • CR 17:
Lag regelmessig en rapport om tilstanden til vaksine i EU for å overvåke holdningene til vaksinasjon. Basert på den rapporten og tatt hensyn til relatert arbeid fra WHO, presenter veiledning som kan støtte medlemsstatene i å motvirke vaksinenøling. 2018-2021:Veiledning om å motvirke vaksinenøling tilpasset spesifikke behov identifisert av medlemsstatene og / eller vaksinespesifikke spørsmål.
  • CR 18:
Lag et møte for vaksinasjon for å samle europeiske foreninger av helsearbeidere samt relevante studentforeninger i feltet, for å forplikte seg til å levere nøyaktig informasjon til publikum, bekjempe myter og utveksle beste praksis. 2019:Innkall til et møte i mars 2019, oppfølgingsmøte i september.
  • CR 9:
Motvirke feilinformasjon på nettet av vaksine og utvikle bevisbaserte informasjonsverktøy og veiledning for å støtte medlemsstatene i å svare på vaksinenøling, i tråd med kommisjonens meddelelse om å bekjempe desinformasjon på nettet. 2018-2022:Motvirke feilinformasjon på nettet av vaksiner, med tanke på kommisjonens kommunikasjon om å bekjempe desinformasjon på nettet. 2019-2020:Online og offline markedsføring av de nye informasjonsverktøyene (gjennom sosiale medier, søkemotoroptimalisering, spesialiserte medier), spesielt mot sektorene helsevesen, utdanning, sosiale tjenester, media. 2019-2020:Undersøke muligheten for innen 2020 å fastsette retningslinjer for en sentral EU-vaksinasjonsplan, med tanke på WHOs anbefalinger for rutinemessig vaksinering, med sikte på å forbedre kompatibiliteten til nasjonale tidsplaner og fremme rettferdighet i unionsborgernes helsevern.
  • CR 23:
Styrke eksisterende partnerskap og samarbeid mellom internasjonale aktører og initiativer, som WHO og dets strategiske rådgivende gruppe for eksperter på immunisering (SAGE), den europeiske tekniske rådgivende gruppen for eksperter på immunisering (ETAGE), Global Health Security Initiative og agenda-prosesser ( Global Health Security Initiative, Global Health Security Agenda), Unicef ​​og finansierings- og forskningsinitiativer som Gavi, CEPI, GloPID-R og JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. 2019: Global Vaccination Summit finner sted 12. september 2019 organisert av EU-kommisjonen i samarbeid med Verdens helseorganisasjon.

For å unngå misforståelser i forhold til oversettelse, finner du Roadmap on Vaccination i linken her.

Ifølge planen (punkt CR 23) ble selvfølgelig konferansen Global Vaccination Summit som planlagt arrangert av Europakommisjonen og WHO i Brüssel den 12, september 2019. Blant deltagerne finner man også det globalistiske propagandaverktøyet Facebook, representert av Public Policy Manager Jason Hirsch. På nettsiden for global Vaccination Summit, beskrives han slik:

Jason Hirsch ble med i Facebooks Public Policy-team i oktober 2018, med fokus på utvikling av policyer for å bidra med Facebooks tilnærming til innholdsdistrubisjon og moderering. Innenfor denne rollen leder Hr. Hirsch Facebooks helseintegritetspolitiske innsats, innkludert ledelse av utviklingen av Facebooks mangesidige tilnærming til bekjempelse av feilinformasjon om vaksinasjoner.


Kommentar:

Det er selvsagt ren spekulasjon, men det er forståelig om mange mistenker at Hirsch ble plassert i Facebook i nærheten av det tidspunktet Roadmap on Vaccination så dagens lys, dog i medias skygge. I den senere tids observasjoner av Facebooks tilsynelatende egeninteresse av å spesialforfølge kritiske stemmer rundt spøsmål om vaksine, er det mange som mener det er en globalistisk sammenheng. Og såkalte «uavhengige faktasjekkere», knyttet direkte eller indirekte til Facebook og mainstream media, er et komisk skue i seg selv. De oppfattes snarere som et rent sannhetsministerium i ren Orwell stil.

Det er også forståelig at mange ser mistenkelig på at Europakommisjonen, WHO og andre globalistiske vaksine-fremmere, forutså hva de nå kaller misinformasjon om vaksiner – et begrep som brukes mot både ekte misinformasjon, men også mange oppfatter at brukes mot all kritisk informasjon som kan stikke kjepper i hjulene for planen om vaksinepass for alle EU-borgere, innkludert borgere i det sterkt EU-tilknyttede Norge.

Det er ikke lenge siden at norske myndigheter, media og FHI sterkt antydet at vaksine mot Covid-19 skulle være frivillig, og at det ble ledd bort som konspirasjonsteorier når noen påsto at det forelå planer om å gradvis gjøre vaksinen i praksis tvungen, da begrensninger som følge av å ikke ta den ville gjøre det umulig å fungere fritt og funksjonelt i samfunnet. Påstander om et kommende vaksinepass ble også i visse kretser ledd av.

Ler disse kretsene fremdeles? Er det fremdeles en konspirasjonsteori at tilnærmet all normal frihet som vi kjenner den vil bli frarøvet om man ikke vaksinerer seg mot Covid-19 eller de mutasjoner og nye viruser som måtte dukke opp?