Fredrik Græsviks verden.

Makan til ensidig og intens fiksering rundt én person, i Græsviks tillfelle – Trump, har kanskje norsk pressehistorie aldri sett maken til. Foto: Skjermdump Youtube.

Om det skyldes, tvangstanker, autisme, asberger, psykopati eller andre diagnoser, påstås ikke. Men Græsviks ensidige, ondskapsfulle, langdryge og konstant negative fiksering på Donald Trump ligner ikke på et mentalt friskt menneskes adferd. I omtrent fem år har han bedrevet nærmest rituelt og manisk og rakket uavbrutt ned på Trump. Det virker som om hatet har ødelagt han og tatt over hans eksistens, hvor hele hans liv sirkler rundt å rapportere 100% negativt oppgulp om Trump, det være seg på TV som USA-korrespondent eller de utallige twitter som pøses ut, ofte flere ganger daglig. Hva skyldes dette, og vil dette noen ganger i hans levetid ta slutt? Det virker som om Grøsvik ikke har fått med seg at Trump ikke lenger er president i USA. Den rituelle hetsen burde, om ikke tatt helt slutt, men i det minste avtatt kraftig nå.

Det er ingenting som tyder på at dette noensinne vil ta slutt, tatt i betraktning at Trump forlengst har avgått som president, og at Græsviks Twitterkonto fremdeles tyter over av intense, partiske, ignorante og sandkassepregede twitter om Trump, ofte flere ganger om dagen. Senest for få dager siden var det eks-presidentens lønn og golfing som antagelig har tatt fra han nattesøvnen. Som alle vet jobbet Trump gratis i fire år som president, og i stedet ga bort pengene til millitære veteraner og andre han mente trengte pengene bedre. Dette er selvfølgelig ikke riktig i Græsviks verden. Ingenting er positivt om Trump i Græsviks verden, og med ingenting menes absolutt ingenting. Selv om Trump ga bort alle pengene, bortsett fra 1 dollar i året grunnet amerikanske juridiske arbeidslovparagrafer, har han selvfølgelig rent teknisk måtte motta pengene før de sendes videre. Helt febrlisk påstår han også at det at Trump tilbrakte fritiden ved golfbaner han eier selv, er en form for lønn.


Nå etter at Jon Biden har sittet som president bare i 36 dager, så smalt det amerikanske bomber igjen over krigstrøtte mennesker i Syria – dette etter noen år med noenlunde pause under Trumps tid som president. Vi har ikke observert noe som helst negativ kritikk om dette i Græsviks verden. Hvordan ville tweetene sett ut om dette skjedde 36 dager etter Trumps innsettelse? For å ikke snakke om de menneskelige lidelsene en ny opptrapping i krigen i Syria medfører. Bryr han seg ikke om dem? Lider han av mangel på empati? Uten å stille en amatørmessig fjerndiagnose, er mangelen på empati et av tegnene på psykopati. Men kanskje finnes det empati i Græsviks verden også. I en tweet 11. februar uttryke han en slags empati for de som døde den 6. januar mens Trump-supportere prøvesatt stolene i Capitol Hill og Antifa knuste vinduer og raserte etter beste ynkelige evne. Flere ting tyder på at Antifa menget seg med demonstrantene for å ødelegge bildet av en fredelig demonstrasjon. Èn kvinnelig Trump-supporter ble skutt på kloss hold av en sikkerhetsvakt, og de resterende døde av medisinske årsaker som hjerteinnfarkt og lignende. Men i Græsviks verden ser det annerledes ut. Som sagt, absolutt alt er Trumps skyld, og absolutt alt med han er negativt – i Fredrik Græsviks verden.

Fredrik Græsvik ser heller ikke ut til å ha evne til å ta til seg og reflektere over den massive oppgittheten som preger omtalene om han på nettet og sosiale medier. Det er observert både saklige og mindre saklige påstander om hans mentale tilstand. Blant annet er ordene personforfølgelse og Neogolisme nevnt. Vi har tillit til at både redaktører og kolleger i TV2 hadde tatt grep om Græsvik led av en eller flere diagnoser, og sørget for at han har fått hjelp og sykemelding, men at noen av TV»s seere peker i den retning, kan forstås som rasjonell skepsis.

Personforfølgelse:
En sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person (forfølgelsesyndrom).

Neogolisme:
Innebærer bruk av eletronsike kommunikasjonsmidler der man kommer med falske beskyldninger og angrep som er egnet til å skape hat mot offeret.

Skrermbilde Youtube.

Twitter-Græsviks tankegang var også vanskelig å tyde etter hans merkelige tweet etter at Siv Jensen i en VG-artikkel om hennes avgang som partileder, nevnte i samme slengen at hun har skaffet seg en hund.

Ut ifra Græsviks ytringshistorikk er deet lite som tyder på at han er spesielt begeistret for Siv Jensen, så få har vel tro på at tweeten var ment som et vennlig spørsmål. Men hva i alle dager mente han?

Mediaekspert: –Ikke nøytral journalist, men aktivist med stort markeringsbehov.

Vi henvendte oss til medie-ekspert Johann Slåttavik for å få noen svar på det rabiate fenomenet Græsvik. Som fagperson mener Slåttavik at Græsvik ikke er hverken nøytral eller objektiv.

– Græsvik er en aktivist med stort markeringsbehov. Det er vanlig at sånn utgir seg for å være nøytrale og objektive, når de ikke er det, sier Johann. Græsvik er kun objektiv i øynene på en arbeidsgiver som er like aktivistisk som han selv, legger han til.

Anses det som normalt å være så fokusert på Trump?

– Vel, det kommer an på. I det ytterliggående miljøet som Græsvik og hans likesinnede tilhører er nok dette normalen. En mulig forklaring er at Græsvik har havnet i en såkalt renhetsspiral, og vil signalisere til sin omgangskrets at han er «flinkest» til å hate Trump. Jeg tror såkalte renhetsspiraler er mye av forklaringen på hvorfor disse outrerte miljøene er så hatefulle overfor Trump. De søker tilhørighet, blir radikalisert inn i miljøene og vil posere overfor hverandre som den som hater mest – og dermed er den som er mest «ren» og «rettroende». svarer Slåttavik.

Johan Slåttavik føyer til at det hele grunner nok i personlige årsaker. At de føler seg ensomme og at de ikke strekker til. Så de søker tilhørighet i radikale miljøer som hater Trump. Dette er nok gjennomgående i TV2 og for de som blir radikaliserte der. De står gjerne utenfor, mangler mening i tilværelsen og finner samhold i disse miljøene. Erfaring viser at avradikalisering skjer best med individuelle tilnærminger. For eksempel kan Græsvik trolig avradikaliseres med omsorg, og at noen ser ham. At noen tar ham med på aktiviteter som kan gi Græsvik en mestringsfølelse. Slike aktiviteter kan for eksempel være sløyd eller friluftsliv.

Han sier videre: For Græsvik som er så aggressiv og hissig tror jeg også motorcross kan være nyttig for å skape mestringsfølelse, samtidig som han får møte andre mennesker med normale og sunne holdninger.

Hvordan vurderer du den faglige dyktigheten?

– Jeg vurderer den faglige dyktigheten å være null. Eller tilnærmet null, svarer Johan.

Tror du han noensinne vil avslutte korstoget mot Trump, eller har dette marinert seg inn i hans personlighet og derfor umulig å stoppe?

– Jeg tror ikke han vil avslutte dette korstoget mot Trump før om et par år. Det å angripe Trump utgjør rundt 80 prosent av personligheten hans, så mulig det må til med såkalt kognitiv atferdsterapi, avslutter Slåttavik.

Om Græsviks maniske sirkling rundt Trump avtar gradvis under fire år med Biden er hypotetisk mulig, men muligheten fremstår som en utopi.