Pfizer og BBC felt av PMCPA for misledende informasjon om Covid-vaksine for barn | Alternativ Media®

Organisasjonen UsForThem mottok den 6. desember 2022 konklusjonen på en klage levert 11. desember 2021 til Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA). PMCPA er det selvregulerende organet som administrerer Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) Code of Practice for the Pharmaceutical Industry, uavhengig av ABPI.

PMCPA er ansvarlig for å gi råd, veiledning og opplæring i retningslinjene samt for klageprosedyren. De er også ansvarlige for å tilrettelegge for forlik mellom selskaper når de blir bedt om det, og for å sørge for regelmessig gransking av markedsføring og møter.

Organisasjonen som jobber for barns rett til å bli satt i sentrum for avgjørelser som vil angå dem, UsForThem, reagerte da BBC publiserte et videointervju med Pfizer-sjefen, Albert Bourla.

Ifølge UsForThem fremsto intervjuet mer som en koseprat hvor Bourla ble tildelt gratis reklametid. BBC har normalt ikke lov til å tilby reklame eller produktplasering. At Pfizer får en slik gratisreklame er ikke overraskende for noen av våre lesere som har sett vår film Hvem eier verden.

Pfisers sjef benyttet anledningen til å fremme sitt vaksineprodukt enkelt ved å svare på behjelpelige og ledende spørsmål.

Villedende utsagn.

Bourla forklarte ettertrykkelig om fordelene med å vaksinere barn under 12 år og sa at det er ingen tvil om at det er absolutte fordeler med å vaksinere 5-11 åriinger i Storbritannia og Europa.

UsForThem kom med spesifikke påstander i sin klage til PMCPA om uttalelser og påstander fremsatt i BBCs reklameartikkel knyttet til barn:

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler:

UsForThem påsto at ved å anbefale å vaksinere friske britiske barn under 11 år mot Covid-19, fremsatte Pfizers administrerende direktør et krav om den kliniske effekten og sikkerheten til Pfizers produkt og dets risiko/nytte-balanse, selv om vaksinen ennå ikke hadde blitt inkludert i den midlertidige godkjenningen for nødbruk for bruk hos barn så unge i Storbritannia.

Bourlas påstand om at ‘Covid på skolene blomstret’ og at «Dette forstyrret utdanningssystemet betydelig, og det var barn som ville ha alvorlige symptomer.» var en del av klagen. UsForThem mente at alvorlig Covid-19 var sjelden blant barn i skolealder i Storbritannia, og selv om viruset sirkulerte på skolene, hadde skolene typisk gjenspeilet overføring av samfunnet gjennom hele pandemien. Heller ikke Covid-19 i seg selv hadde hatt en betydelig innvirkning på å forstyrre barns utdanning i Storbritannia. «Forstyrrelsen» for det britiske utdanningssystemet var et resultat av politiske beslutninger tatt av regjeringen, ikke viruset.

I tilegg til PMCPAs sak AUTH/3591/12/21 – A complaint on behalf of UsForThem v Pfizer, ble konklusjonen bekreftet etter at Pfizer anket til en bransjeoppnevnt ankeinstans, og PMCPAs opprinnelige funn om at Dr Bourlas kommentarer om vaksinering av 5 til 11-åringer var salgsfremmende, og var både villedende og ute av stand til å underbygges i forhold til sikkerheten ved å vaksinere den aldersgruppen.