Advarsel! Asylmottak i Afrika er IKKE en god ide for å begrense asylstrømmen.

For ni år siden foreslo Fremskrittspartiet å opprette asylmottak i Afrikanske land for å begrense asylstrømmen til Norge. Dette begrunnet med at det er kun ca. 10 prosent av alle …

Annonser
Read More