Offentlig fortiet demografisk katastrofe: Sverige snart ikke svensk lenger

1,3 millioner flere med utenlandsk bakgrunn på 17 år, samtidig en nedgang på 22.000 etniske svensker. Majoriteten av asylsøkerne er menn fra verdens mest dysfunksjonelle og voldelige land – visse steder i Sverige er andelen så høy som 70 prosent.

28 prosent av befolkningen har utenlandsk bakgrunn i Sverige i dag. Da er ikke de som er i asylsystemet eller lever illegalt medregnet. Det skriver journalisten og forfatteren Gunnar Sandelin, som har gått gjennom tall fra Statistiska Centralbyrån (SCB) og Migrationsverket.

– En majoritet av de asylsøkende som kommer hit er unge menn fra verdens mest dysfunksjonelle og voldelige land som preges av klankultur, konstaterer han.

Denne gruppen vokser stadig.

– I Stockholm og Göteborg er de rundt 44 prosent, i Malmö drøyt 55 prosent, i Södertälje 66,5 og Botkyrka 71,5 prosent, men også i byer som Helsingborg, Eskilstuna, Borås og Västerås utgjør de mellom 40 -50 prosent.

Ekstrem forandring

Samlet sett har Sverige økt sin andel av befolkning med utenlandsk bakgrunn radikalt. Demografiske trender er tydelige. Ikke i noe annet vestlig land ser man en slik utvikling som Sverige gjennomgår, skriver Sandelin.

– Et spørsmål som har bekymret meg i mange år, er hvordan den ekstreme befolkningsendringen som landet vårt gjennomgår, har vært mulig uten at dette avgjørende spørsmålet diskuteres foran et politisk valg.

Det har vært stille. Ikke engang i valgkamper, når migrasjonssproblemet er kjerneproblemet i nesten alle deler av landet, kommer spørsmålet om denne befolkningsendringen fram.

Sandelin skriver:

– Det svenske folket har aldri fått reell informasjon om hvordan landets demografiske sammensetning irreversibelt endrer Sverige til et helt annet land enn det var, for eksempel for bare 20 år siden.

Svenskeandelen minsker

Utviklingen er unik i Sverige sammenlignet med andre vestlige land.

– Jeg kan ikke tro at det er noe annet vestlig land som har hatt en lignende utvikling hvis du ser endringen i forhold til landets befolkning.

Her er noen tall som Gunnar Sandelin fremhever:

Personer med utenlandsk bakgrunn har økt med 1,3 millioner siden tusenårsskiftet fram til 2017, mens folk med svensk bakgrunn har gått ned med 22.000 personer.

28 prosent har utenlandsk bakgrunn i dag. (De som er i asylprosessen eller er ulovlige i landet er ikke inkludert.)

Fra 1980-tallet ble det bevilget 20.000 oppholdstillatelser – som ble doblet i 2010 til 105.000 i dette tiåret.

Mellom 2000 og 2017 topper Syria med 158.000 mennesker, som netto har blitt lagt til befolkningstallet i perioden. Deretter kommer Irak, Somalia, Afghanistan og Eritrea.

Bare hittil i år (inkludert april) har Sverige bevilget mer enn 40.000 oppholdstillatelser, hvorav nesten 8000 asylsøkere.

I 2017 gav Sverige 3,5 ganger så mange oppholdstillatelser til asylsøkere – litt over 36.000 – som resten av de nordiske landene gjorde til sammen. Norge, Danmark og Finland innvilger i gjennomsnitt bare omtrent en tiendedel så mange asylsøknader som vi gjør.

 

Kilder: Samtiden og Det goda samhället