Hvorfor ønsker man å redusere CO2 i luften når man vet at en dobling ville gi oss større avlinger og mer mat?

MILJØ & KLIMA – Det er dessverre blitt slik i dag at folk heller vil høre på de som kommer med skrekkscenarier og dommedagsprofetier en…

Annonser
Les mer... Hvorfor ønsker man å redusere CO2 i luften når man vet at en dobling ville gi oss større avlinger og mer mat?