Hvorfor ønsker man å redusere CO2 i luften når man vet at en dobling ville gi oss større avlinger og mer mat?

MILJØ & KLIMA – Det er dessverre blitt slik i dag at folk heller vil høre på de som kommer med skrekkscenarier og dommedagsprofetier en de som forsøker å roe ned gemyttene for å kunne ta en mer liberal tilnærming til et problem.

Dette problemet ser det ikke ut som om vi har unngått i den såkalte klima debatten, hvor vi har gått fra dommedagsprofetier om at verden ville fryse til is innen år 2000 på 80 og deler av 90 tallet, til global oppvarming der kloden skulle bli så varm at man aldri mer så snø i de lavere strøkene her hjemme i Norge.

Nye avsløringer har imidlertid vist at selv om man benytter seg av FNs egne klima tall, og gjør den matematiske utregningen korrekt så vil man i verste fall ende opp med en økning i gjennomsnitts temperatur på planeten på ca 1,5 grad celsius.

Dette er selvfølgelig langt under dommedagsprofetiene man frem til nylig har spred i den politisk korrekte pressen hvor man hevdet at temperaturen ville kunne stige med rundt 3-4 grader og at de aller fleste kystbyer verden over dermed ville ende opp under vann.

Man har selvfølgelig også for å kunne skape denne nye miljø bevegelsen/religionen trengt en «fiende», og den fienden man valgte var CO2 eller Karbondioksid som det også heter. Denne gassen som består av oksygen og karbon har man skapt en skrekk kult rundt slik at verdens styresmakter har kunnet innført alle mulig rare skatter på sine borgere uten at noen helt vet «hvorfor gassen er så FARLIG».

Det underlige er at de aller fleste oppegående mennesker i den vestlige verden som har fullført barneskolen eller tilsvarende burde vite at CO2 er en viktig del av fotosyntesen der planter ved hjelp av sollys kan omdanne karbondioksid til organiske forbindelser som for eksempel karbohydrater.

De fleste planter, alger og blågrønnbakterier er avhengige av at det finnes en viss mengde med CO2 i luften for at de skal kunne vokse og leve, og det er da veldig underlig at man fra ulike hold nå plutselig hevder at det finnes for mye CO2 i luften, og at dette tar livet av planeten vår?

Ifølge det Canadiske Landbruksdepartementet (omafra) så ligger dagens CO2 nivå på ca 380 ppm (parts per million), og man kan ved å øke mengden CO2 i luften fra dette nivået til et nivå der man har 1000 ppm karbondioksid i luften øke planteveksten/matproduksjonen med rundt 30-50%.

Man sier videre at dersom man reduserer andelen karbondioksid i luften til under 380 ppm så vil fotosyntesen ødelegges og man vil få det man kaller en negativ plantevekst eller enklere sagt plantene vil ikke vokse og dør.

Det optimale nivået for et gartneri ligger derfor på hele 1300 ppm karbondioksid noe som er nesten 1000 ppm mer en hva man har ute i naturen i dag, og dette nivået er det nivået man regner for å være den beste luften å få planter til å vokse i.

Så, for å få til en best mulig avling tilfører gartnere CO2 i luften i sine gartneri noe som øker planteveksten, og fører til en bedre og større avling for bøndene ettersom plantene da får en bedre og mer «næringsrik» luft å leve i.

Spørsmålet man så kan stille seg med denne informasjonen i hånden blir da: «Hvordan kan det ha seg at CO2 plutselig er blitt ett så stort miljøproblem, og hvorfor ønsker man å redusere karbondioksidet i luften når man vet at om man kommer under dagens nivå som ligger på ca 380 ppm vil kunne føre til negativ plantevekst?»

Burde man ikke heller ønske å ØKE mengden CO2 i luften slik at man kunne få større avlinger, og på den måten kunne brødfø flere mennesker?

Dette er kanskje noe man burde spørre seg om før man lar seg rive med av den store «miljøskremselen», og man burde kanskje om man er opptatt av miljøet prøve å finne andre mer truende problemer som for eksempel Kina og Indias bruk av elver og hav som sin «private» dumpingplass for alt fra kjemikalier til plastikk.

Så begynn å tenk selv, og ikke vær redd for å stille de kritiske spørsmålene.