Politiet vil ikke ha etnisk norske som borgervernere, men sier ja takk til personer med innvandrerbakgrunn!

I dag gikk norsk politi ut og applauderer innvandrere som vil lage sharia styrt borgervernsgruppe på Vestli og ellers i Oslo øst, og beviser dermed at det er forskjell for loven når det kommer til etnisk norske og personer av utenlandsk opprinnelse.

Mens politiet landet over leitet med lupe etter årsaker til å kunne fotfølge, bortvise og forby gruppen Odins Soldater som bestod av etnisk norske borgere som var bekymret for voldsutviklingen etter en rekke angrep og voldtekter av unge norske jenter, har de nå applaudert en gruppe der grunnleggeren er en ekstrem islamist som kjemper for innførselen av sharia i Norge.

Blant annet er den nå godkjente sharia patruljen ledet av Mohsan Raja som er tidligere straffedømt for grov vold i tillegg til at han har kommet med svært negative uttalelser om blant annet homofile og jøder.

MohsanRaja

Han har også ved flere anledninger fremmet ideen om sharia lovgivning i Norge, og proklamert at han ønsker «død over israel», og man skulle tro at dette ville gi politiet grunnlag til å være skeptiske til en «borgerverns» gruppe ledet av Mohsan Raja, og hans islamist venner.

Nok en gang gjør både regjeringen og norsk politi knefall for islamistene her i landet, og viser at etnisk norske ikke lengre har de samme demokratiske rettighetene her i landet som det alle andre grupper nyter godt av.

Vi oppfordrer Siv Jensen og Fremskrittspartiet om de virkelig mener alvor med sin kamp mot islamifiseringen av Norge, og masseinnvandringen til å ta et grep her, og be oslopolitiet selv rydde opp i problemene på Oslo Øst og forby denne sharia gjengen fra å patruljere Oslos gater.

Si hva du mener i kommentarfeltet under.

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator

6 thoughts on “Politiet vil ikke ha etnisk norske som borgervernere, men sier ja takk til personer med innvandrerbakgrunn!

  1. problemet er at muslimer skal i henhold til koreanen ikke la seg integrere i ikke-muslimske samfunn. Det er haram og skal derfor selvsagt ikke finne sted. Islam har kommet til oss for å inføre sine seder og skikker og vi skal tilpasse oss dem. De har ingen ambisjoner om å bli integrert i det norske samfunn, eller noe annet vestlig samfunn for den del.Den norske ettergivelsen for islam vil bli vår bane med mindre våre politikere ikke snart våkner opp. Norsk innvandringspolitikk har vært en sammenhengende katastrofe i de siste 40 årene.

  2. Det ligger ingen naivitet i å påpeke sammenhengen mellom ført politikk, og de forutsigbare konsekvensene av denne politikken. Den politiske venstresiden gjør sitt beste for å kneble den debatt som bør finne sted om konsekvensene av den politiske venstresidens tvangsgjennomførte flerkulturelle prosjek,,tNår en tar i betraktning at 85 % av være nye landsmenn fra den tredje verden enten stemmer AP eller SV blir det hele svært usmakelig.
    Å kneble ytringsfriheten og den offentlige debatt om disse spørsmål ved å fremsette et mistillitsforslag mot Listhaug vil undergrave muligheten til å opprettholde et trygdt og godt samfunn.,Tvert imot. I beste fall er det derimot naiv å påstå at det ikke finnes en sammenheng mellom islamsk innvandring, og islams stadig sterkere posisjon i Vest-Europa, med påfølgende spredning av terror og undertrykkelse. Hva det er i verste fall skal jeg ikke skrive Det absolutte flertall av norske politikere er tilhengere av folkevandring og multikultur, og dermed i praksis av islamisering av samfunnet. Derfor vil situasjonen i Norge fremover begynne å ligne stadig mer på situasjonen i Sverige..Det er alltid riktig å påpeke sammenhengen mellom en uansvarlig politikk og de direkte konsekvensene av denne politikken.Norske myndigheter tar ikke grep i særlig grad. Det er en klar motvilje blant norske politikere til å offentlig erkjenne det ideologiske grunnlaget for terroren Vest-Europa er rammet av: islam. Koranen. Muhammed (fred være med hans ofre). I tillegg bistår Norge til invasjonen av Europa ved å finansiere ferjevirksomhet i Middelhavet for migranter fra Afrika. Sveriges tilstand er en direkte konsekvens av den asyl- og islamiseringspolitikk svenske politikere har ført de siste godt og vel 30 år + Dette er naturligvis helt rett, men det er ikke korrekt, hverken i Sverige eller Norge, å fortelle sannheten. Det er viktig at vi ikke lar oss kneble, ordet er vårt viktigste våpen.Dette er en tragedie som er en direkte konsekvens av den asyl- og islamiseringpolitikk som er ført de siste 30 år. Denne politikken skulle aldri blitt satt ut i live i utgangspunktet. Denne tragedien må brukes til å vekke folket til å stemme på partier som vil stanse invasjonen og islamiseringen av Europa.

  3. Innvandringen har fulgt dreieboken: Kallergiplanen. Dette er globalistenes regibok for å bytte ut befolkningene i Europa med en ny rase: den eur-asiatisk-negroide rase. Kallergi-prisen er for øvrig den høyeste utmerkelsen du kan få i EU. Siv Jensen- Erna Solberg – Fredrik Reinfeldt og nesten alle toppledere og statsfinansierte media er globalistenes tjenere. Det er derfor illusorisk at FRP vil gjøre en forskjell. Tvert i mot de dekker over og legitimerer den politikken som drives og fører oss ned i avgrunnen.
    Hverken Erna Solberg eller Søreide-Eriksen kommer til å protestere mot sensurlovene og sensurpraksisen i England, Sverige, Tyskland, Frankrike osv – nei de svarer med å gå i deres fotspor. Hvis vi ikke får dannet en nasjonal og internasjonal tverrpolitisk anti-sensur- bevegelse, vil vi bli slavebundet på ultrakort tid. Vi styres av psykopater som ikke har noen skrupler med å trampe på Grunnloven, det har de vist gang på gang. Trampningen på ytringsfriheten er de allerede godt i gang med – ytringsansvar, krenkeparagrafer og språkinkvisisjon er en god start. Som PAul Craig Roberts skrev for et par år siden: Nå må folk våkne opp å skjønne at deres ledere ikke vil dem vel. Uten et reelt folkeopprør vil Europa raskt gå en sivilsiatorisk kuldedød raskt i møte.

  4. Innvandringen har fulgt dreieboken og er i fullstendig rute: Kallergiplanen. Dette er globalistenes regibok for å bytte ut befolkningene i Europa med en ny rase: den eur-asiatisk-negroide rase. Kallergi-prisen er for øvrig den høyeste utmerkelsen du kan få i EU. Siv Jensen- Erna Solberg – Fredrik Reinfeldt og nesten alle toppledere og statsfinansierte media er globalistenes tjenere. Det er derfor illusorisk at FRP vil gjøre en forskjell. Tvert i mot de dekker over og legitimerer den politikken som drives og fører oss ned i avgrunnen. Siv Jensen er deltager på Bilderbergermøte(r) i likhet med vår statsminister, kronprins m.fl.
    Hverken Erna Solberg eller Søreide-Eriksen kommer til å protestere mot sensurlovene og sensurpraksisen i England, Sverige, Tyskland, Frankrike osv – nei de svarer med å gå i deres fotspor. Hvis vi ikke får dannet en nasjonal og internasjonal tverrpolitisk anti-sensur- bevegelse, vil vi bli slavebundet på ultrakort tid. Vi styres av psykopater som ikke har noen skrupler med å trampe på Grunnloven, svike sine innbyggere og kultur – det har de vist gang på gang. Trampningen på ytringsfriheten er de allerede godt i gang med – ytringsansvar, krenkeparagrafer og språkinkvisisjon er en god start. Som PAul Craig Roberts skrev for et par år siden: Nå må folk våkne opp å skjønne at deres ledere ikke vil dem vel. Uten et reelt folkeopprør vil Europa raskt gå en sivilsiatorisk kuldedød raskt i møte.

Comments are closed.