Artikkel hentet fra: Politiet.no Innlandet politidistrikt ga i dag en oppdatering av status i saken om Janne Jemtland. […]