Politiet fortsetter søk etter savnede Janne Jemtland

Foto: Heidi Sørskog/Politiet

KRIMINALITET – Janne Jemtland er fortsatt savnet. Ingen personer har status som mistenkt eller siktet i saken, og det er ikke gjort nye funn av blod.

Det ble onsdag 10.01.18 brukt helikopter for å lete etter savnede og gjøre søk i terrenget. Politiet har også tatt i bruk snøskuter, beltegående ATV og politihunder i søket. Søket har vært gjort i området ved funnstedene og savnedes hjem.

Omfattende kartlegging

Det jobbes iherdig med omfattende kartleggingsarbeid og analyse av tips og data som er kommet inn, og som fortsatt kommer inn. Totalt er det nå kommet inn over 200 tips i saken.

Politiet gjør stadig tipsbaserte undersøkelser i aktuelle områder.
Ressurser

Politiet har i dag fått ytterligere bistand fra Kripos som bistår politiet i etterforskningen, og det er nå 12 personer fra Kripos på saken. Disse bistår med taktisk, teknisk og analytisk kompetanse. Samtidig benyttes ressurser internt i distriktet i etterforskningen.
Fly og droneforbud

Det er fly og droneforbud i Ånnerudvegen-Byflatvegen–Lillehaugvegen i en radius på 5000 meter og med høyde 2500 fot. Forbudet gjelder fram til 11.01.18 til klokken 13.00.

Politiet ber mediene og andre respekterer forbudet.

Kilde: Politiet.no