Oppdatering i Janne Jemtland-saken

Artikkel hentet fra: Politiet.no

Innlandet politidistrikt ga i dag en oppdatering av status i saken om Janne Jemtland. Det er foretatt videre undersøkelser og avhør av siktede og vitner. Det er ingen nye mistenkte eller siktede i saken.

Identiteten til Janne Jemtland ble bekreftet 16.januar. Politiet kan foreløpig ikke si noe om dødsårsaken, men vil kunne si noe mer om dette lenger ut i etterforskningen.

Ektefellen til Janne Jemtland er siktet for drap og han erkjenner ikke straffeskyld for dette. Ektefellen ble varetektsfengslet mandag 15.januar. Politiet vil i tiden fremover fortsette med etterforskning, undersøkelser og avhør i saken. Kripos bistår med dette fortsatt.

Fly- og droneforbud opphevet

Politiets kriminaltekniske arbeid på eiendommen til Janne Jemtland og ektefellen er nå langt på vei ferdigstilt. Det er denne eiendommen vi anser som åstedet hvor Janne Jemtland ble drept, sa politiadvokat André van der Eynden i Innlandet politidistrikt i en orientering til pressen i dag. Sperringene er nå opphevet og det er kun eiendommen som sådan som er avsperret med politiets sperrebånd. Fly- og droneforbudet satt med utgangspunkt i boligen i Ellevsætervegen 641er opphevet.
Siktede knytter seg til saken

Siktede i saken er avhørt en rekke ganger og har vært villig til å la seg avhøre. Politiet bekreftet at han knytter seg til den situasjonen hvor Janne Jemtland døde. Han har også vært opphav og bakgrunn for opplysningene som lot politiet lokalisere Janne Jemtland i Glomma ved Eid bru i Våler kommune.

Tips ønskes

Politiet ønsker tips fra publikum på observasjoner ved Eid bru i tidsrommet 29. til 30.desember. Tips kan gis på telefon 02800.