Nå har den norske ungdommen betalt nok for å tilfredstille gamlinger, på min alder og oppover, sin irrasjonelle […]