Foskning: Korona mindre farlig enn influensa

Er vi vitne til en ny løgn fra globalisteliten? Selvfølgelig må vi antagelig vente til 2020 er over før de endelige statistiske konklusjonene dras, men statistikk over koronadødeligheten i Skandinavia, i perioden 15. februar til 9. april, viser at dødeligheten som følge av korona er drastisk lavere enn snittet for vanlig sesonginfluense de siste fire foregående år. Er de dramatiske tiltakene verden over, som mange mener vil rasere verdensøkonomien totalt, verdt det?

Ifølge Aftenposten har en gruppe av åtte forskere – tilknyttet Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø – studert koronasmitte og dødsfall i Norge, Sverige og Danmark i den svært interessante og relevante perioden 15. februar til 9. april. Deres konklusjon bør reise en ryddig og saklig debatt rundt spørsmålene; hva vil ta livet av flest mennesker, korona eller dimmensjonen på de tiltakene som er gjort for å hindre spredning? Og kan det tenkes at det ligger en bakenforliggende agenda bak de overdimmensjonerte tiltakene?

Forskerne har behandlet tall ut ifra hvor mange som har dødd daglig under influensasesongene i snitt pr. dag de siste fire sesongene. Ut ifra resultatet vil det være uansvarlig å ikke stoppe opp noen sekunder for å evaluere og stake kursen videre.

Fakta:

  • I snitt døde 21 personer daglig under de siste foregående influensasesongene, mot 1,9 under nevnte koronaperiode i Norge.
  • I Danmark er tallene 23 mot 4,4.
  • Sverige mistet 53 personer i snitt hver dag av influensa de siste fire år, mot 8,4 av korona.

Lave tall takket være tiltakene?

Mange vil si at det er takket være tiltakene at tallene er så oppsiktsvekkende lave. Det er derfor de svenske tallene er spesielt interessante å skue, da de svenske myndighetene har høstet massiv kritikk og blitt beskyldt for å ha iverksatt omtrent null tiltak.

Med sine over ti millioner innbyggere, omtrent dobbelt som i Norge, må vi halvere snittet over døde pr. dag for å sammenligne. Altså under nevnte periode ville de med norsk innbyggertall mistet 4,2 personer pr. dag av korona. Det vil si litt over dobbelt av det norske tallet på 1,9.

Likevel er dette et meget lavt tall mot 53 pr. dag, eller 26,5 om vi halverer innbyggertall for å sammenligne med Norge.

Farligere fordi vi ikke har vaksine mot korona?

Det observeres omkring i kommentarfelt – antagelig inspirert av påvirkning fra eksperter i statstøttede medier – påstander om at tiltakene mot korona er viktige, fordi det ikke pr. i dag eksisterer noen vaksine imot viruset. Men siden vaksine mot korona ikke eksisterer, er ikke de lave dødstallene, og da spesielt i det tiltaksløse Sverige, desto mer sensasjonelt lave?

Farligere fordi det er mer smittsomt enn influensa?

Mange meninger og kommentarer minner mer om reflekser etter gjentatte påstander i massemedia. Ett av de kommentarene som går igjen som legitimering av de overdimensjonerte og ødeleggende tiltakene, er at korona er mer farlig fordi det er mer smittsomt enn vanlig influensa. Ja, er det virkelig det? Jeg påstår ikke nødvendigvis at korona ikke er mer smittsomt enn influensa. Men om det er det, er det derfor automatisk farligere? Sett i lys av at de aller fleste som får viruset i seg merker ingenting eller opplever det som en mild influensa, og at Sverige med sine mangel av tiltak har så langt opplevd en dødelighet som er bagatellmessig i forhold til vanlig influensa; er korona farligere?

«Koronafornekter».

Det er mistenkelig hvor mange globalistiske fingeravtrykk som synes rundt alt oppstyret rundt et virus som til nå har gitt en mildere statistikk enn vanlig influensa. Mye minner om metodene som er brukt for å gro fram det berømte klimahysteriet.

En av metodene er konstante gjentagelser, noe vi mildt sagt kan konstantere når vi ser og hører omtrent kun om dette viruset døgnet rundt på TV, radio og aviser. Hvis de tusen ganger daglig sier at viruset er farligere enn influensa på grunn av manglende vaksine, begynner først de mest lett påvirkelige av folket å repetere dette. Deretter etterapes de av de relativt lett påvirkelige som er drevet av å ikke skille seg ut.

En effektiv propagandametode som benyttes er å legge de overdimensjonerte tiltakene frem som en «dugnad». Det skaper en følelse av eierskap til budskapet, som gjør at de vil forsvare innholdet som en personelig mening og sak. Derfor all den unødvendige aggresjonen rundt om i kommentarfelt og de tusen hjem. De føler at det er «sitt» budskap som angripes når noe våger å stille kritiske spørsmål rundt saken.

Legg også merke til at media nesten aldri sammenligner koronadødstall med f.eks de foregående års influensa. De bruker også sjeldent å si «døde av korona», men heller «….har påvist korona og døde».

Dansker kan havne i fangsel for å stille kritiske spørsmål om korona.

Demonisering og kriminalisering er også en metode globalister ikke skyr når de har et budskap med en agenda bak. I Danmark ble det tidligere denne måneden vedtatt en ny lov som jeg inderlig håper ikke ser dagens lys i Norge. Den groteske loven innskrenker ytringsfriheten. Den danske stat har nå rett til å stoppe debatt om koronakrisen i landet. Det er kun opplysninger som er godkjent av danske myndigheter som får spres. I den sammenheng er det nå forbudt å kritisere politiet, helsemyndigheter og også statsministeren i koronarelaterte saker. De gjemmer seg bak folkets helse, og at å f.eks kritisere statsministeren i koronarelaterte tema, kan være en risiko for folks liv og helse – noe jeg etter beste evne ikke greier å se logikken i.

Som sagt må vi antagelig vente til året er omme og alle lik tellet opp før vi kan dra den endelige konklusjon. Frem til da bør det være lov til å være kritiske til de overdimensjonerte tiltakene og de globalistiske myndighetene generelt. Akkurat nå er korona en bagatell når det gjelder dødstall sammenlignet med vanlig influensa. Om jeg var dansk og skrev denne artikkelen, kunne jeg risikert å havne i fangsel – tenk på det.

Hva er de egentlig redde for?