Professor Knut Holter ved VID vitenskapelige høyskole har ledet et prosjekt om folkelig bibelfortolkning hos maasaiene, en befolkningsgruppe […]