7,3 millioner brukt på «maasaiaenes bibelfortolkning» de siste fire år. Vel anvendte skattekroner?

Professor Knut Holter ved VID vitenskapelige høyskole har ledet et prosjekt om folkelig bibelfortolkning hos maasaiene, en befolkningsgruppe på ca. 1,6 millioner i Tanzania og…

Annonser
Les mer... 7,3 millioner brukt på «maasaiaenes bibelfortolkning» de siste fire år. Vel anvendte skattekroner?