Sjokktall fra SSB: 56% av sosialhjelputbetalingene går til innvandrere.

Tallene SSB fremlegger i en artikkel i dag ville blitt avvist som den reneste «høyreekstreme hatpropaganda» om den ikke hadde kommet fra SSB selv eller…

Annonser
Les mer... Sjokktall fra SSB: 56% av sosialhjelputbetalingene går til innvandrere.

Immigranter er prosentvis mer kriminelle en den øvrige norske befolkningen

KRIMINALITET – Ifølge Synøve Andersen i SSB er «folk med bakgrunn fra Afrika, deler av asia og latin amerika, dramatisk overrepresentert» når det kommer til…

Les mer... Immigranter er prosentvis mer kriminelle en den øvrige norske befolkningen