Immigranter er prosentvis mer kriminelle en den øvrige norske befolkningen

KRIMINALITET – Ifølge Synøve Andersen i SSB er «folk med bakgrunn fra Afrika, deler av asia og latin amerika, dramatisk overrepresentert» når det kommer til kriminalitet.

Andersen kommenterte en studie som viser at innvandrere oftere er mistenkt ved en forbrytelse og at tallene varierer sterkt innen de ulike innvandringsgruppene. Høyest kriminalitet fant man blant flyktningene, og man så en noe lavere hyppighet av kriminell oppførsel blant arbeidsinnvandrere.

En andel på 4.5% av landets etniske befolkning antas å ha begått en kriminell handling, mens tallet stiger til 6.7% for immigranter, mens det stiger ytterligere til 11.3 % for innvandrerbarn.

Så man så på statistikken over voldshandlinger så er forskjellen mellom landets etniske befolkning og innvandrerne enda større, og mens 6.3 ‰ av den etniske befolkningen var mistenkt for å ha begått en voldshandling steg tallet til 11.2 ‰ for immigranter, og til hele 22.9 ‰ for innvandrerbarn.

Så man på seksualforbrytelser så lå tallet på 0.8 ‰ blant etniske nordmenn, mens tallet steg til 1.0 ‰ blant landets innvandrerbefolkning, og til hele 1.4 ‰ for barn av immigranter.

Tallene kommer fra et intervju Synøve Andersen gjorde med SVT .

Kilde: SVT, SSB