Forskere oppfordrer hvite til ikke å få barn i miljøvernets navn

VERDEN – Det er kanskje ikke så mange som er kjent med FNs Agenda 21 hvor FN kartlegger hvordan de ønsker å redusere verdens befolkning generelt, og der utryddelsen av hvite står sentralt.

Dette har vært en politikk som FN har lagt innunder den store paraplybetegnelsen «miljøvern, og bærekraftigutvikling» for å gi et inntrykk av at elitens eugenikk politikk ikke eksisterer, og at den handler om fremtidens ve og vel.

I en artikkel i nettmagasinet side3.no kan man i dag lese hvordan man nå har samlet 16.000 underskrifter fra forskere verden over til et opprop hvor man oppfordrer «hvite» mennesker i vestlige land til ikke å få barn da det å få barn er skadelig for miljøet.

Ett av hovedargumentet som fremmes er at for hvert barn som fødes vil verdens CO2 utslipp økes, og man vil gjennom å få barn ifølge forskerne være delaktige i ødeleggelsen av miljøet til tross av at det i dag foreligger forskning som viser at FNs klimarapporter er feilaktige, og bygger på en regnefeil, og feilaktig data.

Man vil også ifølge FNs egne dokumenter ha et utbytte av Europas etnisk hvite befolkning, gjennom å oppfordre hvite fra å få barn, og gjennom påvirkning av Europeisk immigrasjonspolitikk.

Dersom disse forskerne virkelig mente det var viktig å redusere verdens befolkning, ville de i første omgang retter sin oppmerksomhet mot nasjoner, og etniske grupper der det er normalt å få fire til fem barn i stedet for å angripe Europas hvite befolkning som får færrest barn per kvinne.

Svaret kan du kanskje selg finne frem til, og vi oppfordrer deg kun om å søke mest mulig informasjon om saken før du gjør deg opp en mening.

Kilde: Side3.no, un.org