Fra Club of Rome til Global Public Private Partnership: I utgave 5 skrev jeg om etableringen av den […]