Forskere vil slippe løs genmanipulerte rotter for å redusere gnagerpopulasjonen

rotter_genmanipulerteVITENSKAP – Storbritannia vurderer å slippe løs genetisk muterte rotter for å redusere rottepopulasjonen i storbyer.

Forskere ser nå på mulighetene for å slippe løs genetisk muterte rotter i Storbritannia som en form for human skadedyrbekjempelse.

Tall frigjort i forrige uke viser at bystyret i London mottar rundt 100 klager på rotter og mus hver dag, mens enkelte lokale myndigheter rapporterer om en 10% økning i antallet gnagere det siste året.

Nå mener gen eksperter ved Universitetet i Edinburgh at man ved bruk av prosessen «gene drive» kan løse gnagerproblemet gjennom å spre infertile gnagere ut blant den frie populasjonen gnagere, og at det vil føre til en dramatisk reduksjon av gnagerpopulasjonen i løpet av et par generasjoner.

Ideen stammer fra et lignende prosjekt som nå blir testet på mygg for å bekjempe spredningen av malaria og zika viruset, og nå ønsker forskerne å se om metoden også kan benyttes på pattedyr.

Kilde: telegraph.co.uk