Forskere fant kur mot Alzheimer da de prøvde å kurere diabetes

VITENSKAP – Selv om deres mål var å kurere diabetes, kan forskere ha snublet over en ny medisin for å behandle de ødeleggende effektene av Alzheimers.

Ifølge en pressemelding fra forskere ved Lancaster University ble det funnet et nytt stoff som ble testet på diabetespasienter oppdaget man at medikamentet hadde en «vesentlig reverserende effekt på minnetap» hos testpersoner, og medikamentet undersøkes nå som en mulig behandling av nevrogenerative forstyrrelser.

Medisinen, kjent som en triple reseptor – eller «triple agonist» – skal angivelig fungerer på flere måter for å beskytte hjernen mot degenerasjon og fremme vekst. Forskere sier at en studie av musene som fikk stoffet viste at dyrene hadde økt evne til å lære og beholde minner.

«Disse svært lovende resultatene viser effekten av disse nye reseptormedisinene som opprinnelig ble utviklet for å behandle type 2-diabetes, sier professor Christian Holscher i utgivelsen.

Forskerne la til at musene viste en nedgang i kronisk betennelse og amyloidplakk i hjernen, som har vært knyttet til utviklingen av Alzheimers hos mennesker.

«Med ingen nye behandlinger på nesten 15 år, må vi finne nye måter å takle Alzheimers,» sa Dr. Doug Brown fra Alzheimers samfunnet. «Det er viktig at vi undersøker om stoffer utviklet for å behandle andre forhold kan være til fordel for mennesker med Alzheimers.»

Oppdagelsen av diabetes-stoffets bivirkning er ikke et helt tilfeldig tilfelle for forskerne. Resultatene, publisert i tidsskriftet Brain Research, peker på sammenhengen mellom noen av symptomene på diabetes og deres link til Alzheimers. Insulin desensibilisering er ikke bare en av hoved symptomene diabetes pasienter lider av, men hormonets mangel på produksjon har også blitt observert i hjernen til mennesker som er rammet av minne-stjeleforstyrrelsen.