Mysterie med megastruktur bygget av romvesener rundt stjerne løst

VITENSKAP – En ny studie av den gåtefulle stjernen som det har vert spekulasjoner om kan ha en ‘romvesen-megastrukturen’ i nærheten ser ut til å ha løst mysteriet og antyder at det ikke er romvesener som er årsaken til dimmeeffekten fra stjernen.

Verden ble først oppmerksom på den underlige stjernen i oktober 2015 da forskere bemerket at det var en uforklarlig dimming og hevdet det kunne være en fremmed struktur av noe slag som var årsaken til dimmingen.

På grunn av den eksotiske hypotesen, såkalte KIC 8462852, som det er kjent som vitenskapelig, pirret det publikumets fantasi og førte til en rekke forsøk på å løse mysteriet om det rare fenomenet.

Og nå kan resultatene fra et lengre forskningsprosjekt som ser på stjernen ha løst saken en gang for alle eller i det minste fjernet romvesener fra ligningen.

Forskere som observerte stjernen i nesten to år var i stand til å fange data fra fire forekomster av KIC 8462852 ettersom den ble dimmet og innsikten var opplysende.

Ifølge de nylig utgitte funnene synes stjernens flimring å ha en stor prosaisk forklaring: støv.

Begrunnelsen for denne konklusjonen er at det som forårsaker dimmingen av stjernen, tilsynelatende er noe gjennomskinnelig og derfor ikke kan være et fast objekt som en planet eller en romvesen-struktur.

Selv om forskerne pekte på støv som den mest sannsynlige forklaringen på hva denne hindringen av stjernens lysstyrke kan være, innrømmet de at det fortsatt er andre astronomiske muligheter som kan ligge bak fenomenet

Dessverre, selv om det ikke var noe ekstraordinært med stjernen, er sjansene for at KIC 8462852 på en eller annen måte er knyttet til romvesener, mørkere enn noensinne, om ikke helt borte.

Kilde: Space.com