Feministen Line Oma står frem som en av varslerne

tv. Hadia Tajik, th. Line Oma, Foto: Bernt Sønvisen

POLITIKK – Som Rapport-X tidligere har skrevet så er det hovedsakelig feminister og en venstreekstrem fløy i Oslo arbeiderparti som står bak den interne maktkampen i arbeiderpartiet, og Line Oma har lenge hat en helt sentral rolle i dette nettverket.

Våre kilder har også tidligere sagt at hele varslersaken er et angrep på den sittende ledelsen og den mer høyrevridde fløyen i partiet som kretset rundt Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Trond Giske som Hadia Tajik fløyen mener har dreiet partiets politikk for langt mot høyre.

På Line Omas facebook sider kan man lese hvordan hun nettopp anklager de såkalte «gamle traverne» i partiet for ikke og handlet korrekt i forhold til de såkalte varslersakene like før jul.

Nå står Line Oma også frem i Dagbladet med sin «historie» som angivelig har funnet sted utenfor en nattklubb i India i 2010 da Oma var 23 år gammel noe som gjør det umulig å kunne sjekke hvorvidt hendelsen har funnet sted eller ikke både på grunn av tiden som har gått, og på grunn av det faktum at det så å si er umulig å kunne finne noen vitner til saken.

Det skal ifølge Rapport-X ikke være noen tilfeldighet at Line Oma nettopp står frem i Dagbladet med sin historie da det som Rapport-X tidligere har skrevet skal finnes et nettverk av feministiske journalister der som over lengre tid skal ha samarbeidet kuppmakerne i arbeiderpartiet.

Ifølge informasjon Rapport-X har fått er det flere høytstående skikkelser innad i arbeiderpartiet som mener pressedekningen av denne saken har vært ganske ensidig, og at særlig dagbladets journalister ikke har fulgt «vær varsom plakaten» da man kun har fremmet en side av saken.

Vi har også fått informasjon om at Trond Giske skal være i kontakt med jurister og at han nå ser på mulighetene for å gå til sak mot varslerne som han mener har fremmet falske og uriktige anklager mot ham for å skade hans integritet og gode rykte.

Rapport-X skal gjennom sine kilder atter ha fått bekreftet at INGEN av varslersakene er av en så alvorlig karakter at Trond Giske risikerer noen juridiske følger av dem, men at de mer er konstruert .

Rapport-X vil komme tilbake med mer informasjon om saken.

Kilde: Dagbladet.no