Sudansk minister foretrekker at immigranter drar til Europa!

POLITIKK – Sylvi Listhaug er for tiden på rundreise i Afrika og i den forbindelse har hun nylig besøkt Sudan der hun under samtaler med representanter tok opp spørsmålet rundt immigrasjon og flyktningpolitikk.

Sylvi som mener det beste ville være for Norge å hjelpe immigrantene der de er møtte sterk motstand fra de sudanske representantene som mente at det beste for Sudan var at flyktninger og immigranter dro hjem til sine opprinnelsesland, eller at de dro til Europa.

Grunnlaget for dette synet ble oppgitt av en representant for de sudanske myndighetene til å være at om flyktninger og immigranter ikke dro til Europa risikerte Sudan å bli et senter for immigranter, noe han mente var lite gunstig ettersom det var lite praktisk å integrere så mange nasjonaliteter i Sudan.

Sudanske myndigheter mener med andre ord immigranter og flyktninger ødelegger landet og skaper komplikasjoner for myndighetene vis de skal måtte integrere så mange ulike mennesker av ulike kulturer og nasjonaliteter i det muslimske Sudan.

Sylvia Listhaug ønsker å få på plass avtaler som kan muliggjøre en større retur av immigranter til sine hjemland, og mulighetene for at Norge kan yte større bistand ved å hjelpe folk der de kommer fra fremfor å hente dem opp til Norge.

Kilde: VG.no