Splittelsen i arbeiderpartiet fortsetter å vokse

POLITIKK – I dag har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vært ute i pressen og bedt de anonyme kildene som har holdt pressen oppdater med hva som foregår i partiet om å gi seg, men spørsmålet er heller om ikke Støre heller burde spørre seg hvorfor noen velger å varsle pressen?

Ifølge Rapport-X sine kilder så skal splittelsen innad i partiet vokst seg sterkere som følge av Trond Giskes avgang, og det skal råde misnøye med måten Jonas Gahr Støre har håndtert hele saken.

Vi får fortalt at begge sider i konflikten føler Jonas Gahr Støre har sviktet dem, og at man nå mener det er på tide å se på mulighetene for å bytte ut deler av den sittende ledelsen i partiet.

ap_martin-raymon-anniken
tv. Anniken Huitfeldt, th. Raymond Johansen, under Martin Arvid Kolberg

Blant de «gamle traverne» som våre kilder kaller dem så er det snakk om både å bytte ut Jonas Gahr Støre, Raymond Johansen, Anniken Huitfeldt og til og med Martin Arvid Kolberg som enkelte mener burde ha reagert mye tidligere på de såkalte varslingssakene.

Våre kilder sier også at det skal råde ulike oppfatninger av hvem som har ansvaret for de siste ukenes interne konflikter, men stadig flere forsøker nå å alliere seg med det som ser ut til å være den seirende fraksjonen i partiet, nemlig de ekstremt venstrevridde feministene.

Anniken Huitfeldt som har vært en sterk støttespiller til Trond Giske, og som har ment at varslingssakene burde sees i et mer moderat lys, ble til slutt tvunget til å bryte med Trond Giske for å sikre sin egen politiske overlevelse etter sterkt press fra partiets feministfraksjon.

Vi får også fortalt at Jonas Gahr Støres desperate forsøk på å rette noe av fokuset og skylden for den dårlige håndteringen av de såkalte varslingssakene over på sin forløper Jens Stoltenberg, og på Raymond Johansen slo kraftig tilbake på ham selv da Jens Stoltenberg fremdeles av mange i partiet anses som partiets kanskje mest populære partileder med en spesiell sterk støtte hos partiets kvinnelige medlemmer.

Våre kilder sier at fraksjonene nå er enige om å forsøke å vise en felles front utad, men at konflikten likefult pågår på innsiden av partiet, og at det enda blant flere av kvinnene i det feministiske nettverket rundt Hadia Tajik snakker om å bryte ut av partiet for å danne et eget feministisk parti om ikke Hadia Tajik forblir nestleder frem til neste årsmøte hvor man ønsker å fremme henne som partiets eneste neste leder kandidat.

Rapport-X har også fått informasjon om at det også er snakk om to nye varslingssaker som er kommet frem rettet mot et sentralt styremedlem i partiet, men da vi ikke har fått dette bekreftet fra flere kilder vil vi avvente med å avsløre hvem eller hva saken gjelder.