Sveits avviser borgerskapsbud fra innbyggere som har vært på velferd

SVEITS – En ny borgerettighetslov som nå har trådt i kraft i Sveits hindrer innbyggere som har vært på velferd de siste tre årene fra å bli borgere, med mindre de betaler tilbake pengene de har mottatt fra staten.

De nye forskriftene vil gjøre det umulig for asylsøkere og innvandrere som har levd på trygd de siste tre årene å bli statsborgere selv om de har bodd i Sveits som fastboende for den nødvendige tiden loven krever for at man skal kunne søke om statsborgerskap, rapporterer avisen Kronen Zeitung.

Den forrige loven tillot innvandrere å søke om statsborgerskap så lenge de ikke var på statlige ytelser på søknadstidspunktet.

Sammen med velferdsbestemmelsen krever den nye loven at innvandrere skal demonstrere en større grad av integrasjon enn før, inkludert det å bevise at de har et visst antall sveitsiske venner og bekjente.

Språkkravene varierer fra distrikt til distrikt, men ifølge de fleste forventes et mellomnivå av språkkunnskaper dømt ut fra det felles europeiske referanseprogrammet for språk (CEFR) på B1- eller B2-nivå.

Mens Sveits ikke er medlem av EU, har immigranter forsøkt å strømme inn i landet gjennom den sørlige grensen mot Italia. Mens mange har brukt Sveits som transittland for å komme til Tyskland, har andre vært i Alpe-staten.

Ulike distrikt og byer i Sveits har forsøkt å presse tilbake mot strømmen av innvandrere ved å gjøre det mindre attraktivt for dem å komme til landet. Sent i fjor stemte byen Zürich for å kutte dramatisk i fordeler til mislykkede asylsøkere som hadde en såkalt «F-status», der de ikke kan bli deportert.

Mange av innvandrerne som kommer til Sveits kommer uten noen form for identifikasjon, noe som gjør det enda vanskeligere å behandle asylsøknadene dems eller deportere dem som ikke er godkjent for asylstatus.

Sveitsiske statsrådsmedlem Simonetta Sommaruga avslørte sent i fjor at regjeringen ikke er klar over den virkelige identiteten til ni av 10 asylsøkere i landet.

Kilde: Breitbart.com