POLITIKK – Fra og med 14. mai 2018 vil asylsøkere som enda ikke har fått oppholdstillatelse i Norge […]