Venstreradikale truer med å melde seg ut av det borgerlige partiet Venstre

POLITIKK – Etter at det ble klart at Venstre nå skal gå inn i regjeringssamarbeid med Høyre og FRP har flere av de mest venstreradikale politikerne i partiet varslet at de nå vil eller vurderer å trekke seg.

De fleste oppgir innvandringspolitikken som den nye regjeringen som nå vil inkludere partiet Venstre vil føre som årsak for at de nå vil trekke seg, og sier de føler seg sviktet av partiets leder Trine Skei Grande som ikke har holdt partiets løfte om ‘IKKE’ å gå inn i regjering med Frp.

Rapport-X har vært i kontakt med flere medlemmer i venstre som opplyser at de nå føler partiet har beveget seg i riktig retning, og at partiet ser ut til å søke tilbake til sine mer borgerlige røtter. De oppgir også at de anser det som viktig for partiet å delta i en borgerlig regjering for å styrke partiets troverdighet som et ekte borgerlig alternativ ovenfor velgerne.

Ett medlem uttalte at «partiet de siste årene har beveget seg alt for langt til venstre i norsk politikk, og at han nesten ikke kunne kjenne seg igjen som borgerlig velger i partiet.»

Ett annet medlem sa at hun «nå følte det var på tide at partiet fant tilbake til sine opprinnelige røtter på borgerlig side, og at det nok kunne være en fordel for partiet om de mer venstreekstreme kreftene i partiet forsvant.»

Det ser dermed ut til at Skei Grande har med seg sine velgere når hun nå går inn i regjering med Erna og Siv for å styre landet i en mer borgerlig politisk retning.