NTB nekter Rapport-X å kjøpe dems tjenester

SAMFUNN – I dag tok Rapport-X sin redaktør kontakt med nyhetsleverandøren NTB for å høre hvorvidt det var mulig kjøpe enkelte av dems tjenester for å utvide sin evne til å levere gode nyheter til folket.

Dessverre var dette ikke mulig ettersom ledelsen i NTB av en eller annen grunn mener at Rapport-X ikke følger den såkalte «Vær varsom plakaten» noe Rapport-X stiller seg spørrende til ettersom vi aldri har gitt uttrykk for at vi IKKE følger «Vær varsom plakaten».

Jan Ivar Hansen som er sjefsredaktør i Rapport-X sier at han stiller seg undrene til NTBs avgjørelse, og sier han aldri fikk noen spørsmål om hvorvidt Rapport-X stiller seg bak «Vær varsom plakaten».

-Jeg tok kontakt med NTB for å sjekke hvilke priser de opererer med for sine tjenester, og fikk svar om at de ønsket å vite hvilken nyhetsportal jeg representerte noe jeg stilte meg litt undrende til ettersom jeg i første om gang kun var ute etter å høre byråets priser.

NTB_Mail_1

-Da jeg så oppga at det var Rapport-X jeg representerte fikk jeg svar fra salgssjefen som tydeligvis var blitt trukket inn i saken, der han gjorde rede for at NTB ikke kunne levere tjenester til oss da vi angivelig ikke fulgte «Vær varsom plakaten».

NTB_Mail_2

Det var tydelig at NTB hadde sjekket Rapport-X sine sider, og at det faktum at Rapport-X ikke er en politisk korrekt nyhetsportal ikke falt i god jord hos ledelsen i NTB som tok avgjørelsen om at man ikke kunne levere tjenester til Rapport-X.

-Det er underlig at de har kommet frem til denne beslutningen ettersom vi i Rapport-X har som grunnprinsipp at vår portal skal være åpen og tilgjengelig for alle. Vi stiller oss også selvfølgelig bak «Vær varsom plakaten» noe NTB fort ville fått oppklart om de hadde spurt oss om det, sier Jan Ivar Hansen.

Rapport-X stiller seg også bak ytringsfriheten og Norsk lovgivning som burde være det mest elementære i denne saken, og det faktum at NTB nekter å levere tjenester til Rapport-X viser at nyhetstjenesten selv bryter med de mest grunnleggende prinsippene i «Vær varsom plakaten» nemlig ideen om at vi skal ha en fri og uavhengig presse.
NTB har med dette vist at de ikke på noen måter er politisk uavhengige, og dems avgjørelse om ikke å levere tjenester til Rapport-X er en klar indikasjon på dette faktum.

Rapport-X vil nå innlede en undersøkelse i hvem som eier og står bak NTB for å finne ut om denne sensuren av Rapport-X skyldes politisk diskriminering.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i saken, men ber dere lesere om å støtte oss for å vise at den politisk korrekte elitens forsøk på sensur ikke vil virke.