Lagmannsretten har dømt Jihadisten Ubaydullah Hussain til ni års fengsel

TERRORISME – Det er Nettavisen som melder om at den norske Islamisten Ubaydullah Hussain (32) nå i Borating lagmannsrett er dømt til ni års fengsel for å ha drevet rekruttering av norske muslimer til terror organisasjonen IS.

– Vi er tilfreds med dommen fra lagmannsretten. Deriblant straffenivået på ni års fengsel selv om påstanden min var ett år lenger, sa statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet Frederik Ranke til Nettavisen.

Hussain ble i april 2017 dømt til ni års fengsel av Oslo tingrett for sin medvirkning til rekruttering og sin tilknytning til terror organisasjonen IS, samt for å ha gitt økonomisk og materiell bistand til islamske terrorister i Syria.

Kilde: Nettavisen.no