Etterforskning av mulige overgrep i SV

POLITIKK – Da ser det ut som om saken vår varsler kom med angående seksuelle overgrep i SV stemte, og at resten av pressen nå også har tatt tak i saken, men dessverre ser det enda ut som om hele sannheten her ikke enda vil komme ut.

Rapport-X har kilder i SV som forteller at det nå pågår en «heksejakt» rettet mot potensielle «forrædere» som har gått til pressen med disse varslene.

Vi får fortalt at man fra ledelsens side har forsøkt å legge lokk på problemene man har hat i SV når det kommer til dette med seksuell trakassering, og da særlig i tilfeller hvor personer av utenlandsk opprinnelse har vært involvert for ikke å skape «rasisme» som det heter innad i partiet.

Sakene som nå rulles opp i den politisk korrekte pressen er ifølge Rapport-X sine kilder bare toppen av isfjellet, og vi får opplyst at det har vært godt kjent at det har forekommet hendelser på arrangement også i regi av partiet som ikke vil tåle dagens lys.

Som SVere selv liker å si «så vil trollene sprekke når de kommer frem i lyset», men de hadde nok helst sett at dems egne troll ble godt gjemt inne i partiets dype mørke huler.

Rapport-X har som sagt tidligere hat en sak om en kvinne som ble utfryst av partiet etter å ha gått til partiledelsen med et overgrep hun ble utsatt for fra en sentral skikkelse i partiet, men vi har valgt å ikke gå dypere inn i saken da vi enda ikke har fått helt klarhet i hva som faktisk har hendt.

Det vi derimot kan si med sikkerhet er at de to sakene som nå rulles opp i den politisk korrekte pressen, er langt fra de verste sakene det er blitt varslet om, og at det i løpet av uken vil komme flere avsløringer om «grove seksuelle overgrep» som har funnet sted i partiet.

Rapport-X vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert som saken utvikler seg.

Les også om saken på TV2.no

Annonser

About Jan Ivar Hansen

Webadministrator

View all posts by Jan Ivar Hansen →