Etterforskning av mulige overgrep i SV

POLITIKK – Da ser det ut som om saken vår varsler kom med angående seksuelle overgrep i SV stemte, og at resten av pressen nå også har tatt tak i saken, men dessverre ser det enda ut som om hele sannheten her ikke enda vil komme ut.

Rapport-X har kilder i SV som forteller at det nå pågår en «heksejakt» rettet mot potensielle «forrædere» som har gått til pressen med disse varslene.

Vi får fortalt at man fra ledelsens side har forsøkt å legge lokk på problemene man har hat i SV når det kommer til dette med seksuell trakassering, og da særlig i tilfeller hvor personer av utenlandsk opprinnelse har vært involvert for ikke å skape «rasisme» som det heter innad i partiet.

Sakene som nå rulles opp i den politisk korrekte pressen er ifølge Rapport-X sine kilder bare toppen av isfjellet, og vi får opplyst at det har vært godt kjent at det har forekommet hendelser på arrangement også i regi av partiet som ikke vil tåle dagens lys.

Som SVere selv liker å si «så vil trollene sprekke når de kommer frem i lyset», men de hadde nok helst sett at dems egne troll ble godt gjemt inne i partiets dype mørke huler.

Rapport-X har som sagt tidligere hat en sak om en kvinne som ble utfryst av partiet etter å ha gått til partiledelsen med et overgrep hun ble utsatt for fra en sentral skikkelse i partiet, men vi har valgt å ikke gå dypere inn i saken da vi enda ikke har fått helt klarhet i hva som faktisk har hendt.

Det vi derimot kan si med sikkerhet er at de to sakene som nå rulles opp i den politisk korrekte pressen, er langt fra de verste sakene det er blitt varslet om, og at det i løpet av uken vil komme flere avsløringer om «grove seksuelle overgrep» som har funnet sted i partiet.

Rapport-X vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert som saken utvikler seg.

Les også om saken på TV2.no