Facebook har sensurert Rapport-X for å poste sin artikkel om overgrepene i SV/SU

SAMFUNN – Da er Rapport-X blitt sensurert av Facebook som følge av at vi delte vår artikkel om overgrepene i SV, noe vi finner underlig ettersom Facebook er villige til å dele innlegget for oss bare vi betaler for det.

Rapport-X har ikke delt innlegg som er krenkende eller på andre måter bryter med Facebooks retningslinjer, og vi mener derfor denne blokkeringen av våre muligheter til å spre våre nyhetsartikler skyldes ren sensur, og forsøk på å hindre oss i å bli en konkurrent til den etablerte pressen.

Facebook_sensur

Vi ber derfor våre lesere om hjelp til å spre våre artikler på Facebook og andre steder på nettet og i det offentlige rom.

Vi kommer også til å innlede en etterforskning i hvem personene bak Facebook Norway AS er, for å finne ut om det ligger andre politiske årsaker bak sensuren.

Personene i Facebook Norway AS som vi vil sjekke er:

Ekaterina Yurievna Zaytseva
Shane Hugh Crehan
Gareth Lambe

Dersom du har noen informasjon om disse personene ber vi deg ta kontakt med Rapport-X.

Vi synes ikke det er greit at Facebook sensurerer nyhetsportaler i Norge, på bakgrunn av en noe politisk ladet artikkel som er blitt postet, som er langt innenfor facebooks reglement, og vi kommer derfor til å «slå» tilbake da vi mener dette er et uakseptabelt forsøk på å begrense ytringsfriheten her i landet.