Influensautbrudd: 100 personer dør ukentlig i USA av influensavirus

USA – Minst 759 personer har i tidsrommet 7. oktober til 23. desember i USA død som følge av viruset.

Et dødelig influensavirus har drept rundt 100 personer i uken i USA siden midten av desember, og nå går senteret for sykdomskontroll ut og advarer om problemet.

En rapport utgitt av CDC med de nyeste tallene viste at det i tidsrommet 7.oktober til 23. desember var 759 influensa dødsfall i USA.

Rapporten sa at siden begynnelsen av desember hadde mer enn 100 mennesker døde hver uke av influensa, og at dødstallet kunne øke ettersom det har vært en ytterligere økning i antall sykehusinnleggelser.

Dette er mer en enn dobling av dødsfall som følge av influensa på samme tid forrige året, da man bare registrerte 322 dødsfall i følge en nyhetsreportasje i CBS.

Men dette årets virusmutasjon kalt H3N2 som har fått tilnavnet «Aussie flu» er kjent for å være spesielt aggressivt og motstandsdyktig.

Influensa viruset muteres hvert år så man oppfordrer derfor til og med folk som har fått sist års influensa vaksine til å vaksinere seg mot den siste mutasjonen.

Kilde: independent.co.uk