To kvinner siktet for hallikvirksomhet i Kristiansand

Artikkel hentet fra: Politiet.no

KRIMINALITET – Fredag 5. januar i år aksjonerte politiet mot to thaimassasjesalonger i sentrum av Kristiansand. Bakgrunnen for aksjonen var at politiet hadde mistanke om at det foregikk organisert salg av seksuelle tjenester på salongene.

– På stedet ble det pågrepet to kvinner som begge er siktet for for hallikvirksomhet Den ene av de pågrepne er innehaver/eier av begge massasjesalongene og hun har har delevis erkjent straffeskyld. Den andre pågrepene kvinnen har ikke erkjent straffeskyld for hallikvirksomhet, opplyser leder av felles enhet for etterforskning i Agder politidistrikt, Leif Vagle.

– Under aksjonen ble det sikret bevis som kunne bekrefte at det hadde foregått salg av seksuelle tjenester samme dag. Stedene har hatt fokus fra politiets side over lengre tid og ved den ene salongen har det tidligere blitt pågrepet en kunde for kjøp av seksuelle tjenester. Vedkommende som ble pågrepet for sekskjøp ble ilagt en bot pålydende kr 15 000,- sier Vagle.

Rutinemessig har politiet varslet begge huseierne og gjort de oppmerksom på hva som er avdekket på deres eiendom.

– Dette gjør politiet i slike saker med et forebyggende fokus. Fortsetter den straffbare aktiviteten så kan huseier/vert også bli siktet for hallikvirksomhet om han utviser grov uaktsomhet. I dette tilfellet var begge huseiere ukjente med hva som har foregått på disse salongene og de ønsker å samarbeide med politiet for hindre fortsatt straffbar virksomhet, sier Vagle.

Politiet har mistanke om at det også foregår salg av seksuelle tjenester på andre massasjesalonger i Kristiansand, og jobber nå videre med dette.

Kommuneoverlegen i Kristiansand og miljørettet helsevern er informert, og vil følge opp denne saken i tett samarbeid med politiet.

Kilde: Politiet.no