AP er for å inndra pass for å hindre fremmedkrigere i å begå terrorhandlinger i utlandet – men imot å frata dem statsborgerskapet for å hindre det samme her.

I ly av stormen som raser rundt Sylvi Listhaug etter hennes innlegg på Facebook hvor hun belyser at Arbeiderpartiet virker mer opptatt av å sikre terroristers rettssikkerhet fremfor nordmenns sikkerhet mot terror, minnes vi fra januar 2016 at Arbeiderpartiet støttet regjeringens forslag om å frata fremmedkrigere reisedokumenter og pass.

Forskjellen fra den tids forslag og dagens forslag fra regjeringen, som Arbeiderpartiet gikk imot, var at det den gang ikke skulle berøre personenes statsborgerskap. Den 19 januar 2016 sa Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til NRK – Dette er et nødvendig tiltak. Når det er personer som planlegger å bli fremmedkrigere, og politiet har god grunn til å tro det, så trenger politiet bedre virkemidler for å forhindre det.

Den gang justisminister Andres Anundsen, sa han håpet dette ville bidra til at færre «nordmenn» lot seg motivere til å reise til konfliktområder og delta i «konflikthandlinger».

Rapport-X sin logiske konklusjon da er at Arbeiderpartiet omfavner tiltak for å hindre terrorister i å dra fra Norge til utlandet for å begå terrorhandlinger/»konflikthandlinger», mens de stemmer imot tiltak som skal hindre de samme terroristene i å vende tilbake til Norge og dermed utgjøre en terrortrussel her hjemme.

Kilde: NRK.

Har du meninger om denne saken? Benytt vårt kommentarfelt.