Sylvi Listhaugs beklagelse er et stort feilsteg!

Det at Sylvi Listhaug nå sletter det mye omstridte bildet av terroristene med påskriften «AP mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» er et stort feilsteg, og legitimerer på mange måter kritikken hun har fått.

Slettingen kan oppfattes som en «innrømmelse» av at innlegget var feilaktig noe det ikke er, og vil oppfattes av venstresiden som nok et eksempel på at om de bare klager og syter lenge nok så gir folk etter for presset.

Nå skal det sies at Sylvi Listhaug har fått lite støtte fra egen regjering og eget parti under denne «konflikten» noe som er meget skammelig ettersom innlegget er langt innenfor ytringsfrihetens grenser, og på absolutt ingen måter kan oppfattes som rasistisk.

Listhaugs innlegg fremstiller en politisk sak litt på spissen der hun viser til at AP ikke vil frata personer som har KRIGET FOR EN TERROR organisasjon det norske statsborgerskapet, og Aps svar på kritikken har ikke blitt møt med saklig diskusjon og argumentasjon, men med beskyldninger og hetsing og såra følelser.

AP har nå vist at man ikke kan forvente å få direkte svar på politiske spørsmål fra venstresiden, og de har vist at om man ikke kan forsvare ens politiske ståsted så er det bare å skjule seg bak en veg av stillhet, og ulike beskyldninger om såra følelser og rasisme.

Dessverre ser det ut som om Frp og Sylvi Listhaug ikke har LÆRT noe fra historien, og nok en gang gir etter for venstresidens pressmetoder, og man kan jo begynne å lure på NÅR de skal våkne opp og forstå hvordan venstresiden opererer!