Arbeiderpartiets «terror» førte til Listhaugs avgang

MENINGER – Etter nesten to uker med et umenneskelig press og beskyldninger om alt fra at hun skulle være rasist til at hun støttet Anders B. Breivik valgte altså Sylvi Listhaug å fratre som justisminister for å redde regjeringen og Erna Solberg.

En regjering med en statsminister som helt fra starten av sviktet sin egen justisminister ved å ta opposisjonen, og dens meningsterroristers side ved å be Sylvi Listhaug unnskylde ett helt legitimt innlegg på facebook i debatten rundt hvorvidt man skal frata terrorister dems norske pass for å forhindre terrorangrep i Norge eller ikke.

Sylvi Listhaugs facebook innlegg omhandlet ALDRI 22 juli, og kom som et tilsvar på arbeiderpartiets svake argumentasjon for hvorfor de ikke ville stemme for regjeringens forslag om å frata terrorister med doble statsborgerskap det norske passet for å forhindre dem å kunne ta seg til Norge noe som helt klart kan oppfattes som at arbeiderpartiet i saken tok terroristene i forsvar.

Nå har imidlertid arbeiderpartiet veldig klart vist seg å være et parti som IKKE anerkjenner ytringsfriheten, og vi har vært vitne til et parti som er villige til bokstaveligtalt «å gå over LIK» for å kneble sine politiske motstandere.

Da Arbeiderpartiets PR avdeling trakk inn 22 juli i debatten rundt regjeringens forslag om å kunne frata terrorister med doble statsborgerskap det norske passet, og samtidig forsøkte å koble Sylvi Listhaug opp mot meninger og holdninger Anders B. Breivik skulle ha forfektet viste de tydelig hvordan partiet mener det skal finne et sett med regler for venstresiden, mens det skal finnes ett annet sett med regler for høyresiden.

Den politisk korrekte pressen har i saken tydelig støttet venstresiden i denne saken, og har sammen med arbeiderpartiet koordinert sine ANGREP på Sylvi Listhaug gjennom sitt tydelige forsøk på å koble Sylvi Listhaug opp mot Anders B. Breivik, mens arbeiderpartiet på sin side har kalt Sylvi Listhaug alt fra Rasist og nazist til sympatisør av Anders B. Breivik.

Alt dette mens Sylvi Listhaugs egen statsminister så å si har sittet stilltiende på sidelinjen frem til hun kom ut og sviktet Sylvi Listhaug ved å si at Sylvi’s facebook innlegg var upassende, og burde beklages.

Nå har altså Sylvi Listhaug blitt tvunget til å forlate sin stilling som følge av en svak statsminister som ikke fra starten av viste at det skal være stor takhøyde for ytringsfriheten her i landet, og som IKKE turte ta et oppgjør med venstresidens stadige stempling av politiske motstandere som rasister, nazister og terrorister.

Vi får nå bare håpe at Sylvi Kommer sterkere tilbake, og at folk i Krf som har fått nok av venstresidens angrep på kristne konservative, og dems stempling av alle som rasister vil velge å støtte Frp ved neste valg slik at Krf en gang for alle kan bli historisk.