Forskere advarer mot muligheter for utenomjordisk cyberangrep.

To astrofysikere advarer mot mulighetene for et utenomjordisk cyberangrep. I en forskningsrapport belyser Michael Hippke og John Learned hvilke konsekvenser som må vurderes om man skal åpne en eventuell melding sent fra utenomjordiske vesener til vår planet. 

Med disse fascinerende tankene ser forskerne på forskjellige muligheter for at den første kontakten med de utenomjordiske kan være en trojansk hest ment for å utslette menneskeheten.

På et teknisk nivå vil en lengre og kodet melding fra utenomjordiske kreve datamaskiner og programmer for å dekode den, og denne prosessen kan slippe løs en form for utenomjordisk datavirus. Det utenomjordiske dataviruset kan i verste fall ødelegge jordens datasystemer og skape kaos og fare med å lamme strømnettet og annen teknologisk infrastruktur.

Det er billigere for de utenomjordiske å sende en skadelig melding istedenfor romskip, sier forskerne i sin rapport.

Forskerne ser også for seg et scenario hvor de utenomjordiske hilser jorboerne på en vennlig og fredelig måte, og sender med teknologi i form av kunstig intelligens. Med denne kunstige intelligensen som det loves skal bidra med å kurere sykdommer og løse mange av planetens problemer, kan fristelsen til å samarbeide med den bli for stor, noe som kan føre til at planeten vår blir tatt over av en teknologi som er langt mer avansert enn vår egen.

Hippke og Learned påpeker at selv om vi er enormt varsomme og foretar oss de grundigste forhåndsregler før meldingen åpnes, vil det nesten være garantert at på ett eller annet tidspunkt så vil innholdet «løpe løpsk» og utenfor vår kontroll.

På et mer enklere nivå mener forskerne at det at de utenomjordiske vesenene sender en melding til jorden, i seg selv vil skape kaos og panikk, spesielt om de truer med for eksempel å ødelegge solen. Dette kunne i verste fall brutt ned sivilisasjonen slik vi kjenner den i dag.

Selv om forskerne til syvende og sist konkluderer med at de potensielle godene med å åpne en utenomjordisk melding langt overgår den risiko det innebærer, understreker de at alle mulige utkom og følger må vurderes nøye først.

Kilde: International Business Times.