Når den japanske regjeringen nå ser ut til å åpne for arbeidsinnvandring til lavtlønte jobber, vokser samtidig frykten […]